Orientering vedr. juleferien 2017 (29/11-17)

Af kp

Vi holder juleferie fra og med onsdag den 27. december 2017 til og med fredag den 29. december 2017 (fredag den 22. december kan vi træffes pr. mail eller telefon indtil kl. 14).

 

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

 

Der vil i perioden være mulighed for at sende mail til os på support@uvdata.dk. Indkomne mails vil tidligst blive besvaret tirsdag den 2. januar 2018.

 

Vi opfordrer til, at I sørger for at afslutte lønnen for december måned (bagud lønnede) hhv. januar måned (forud lønnede) inden den 21. december 2017.

 

Vi træffes igen tirsdag den 2. januar 2018

 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Barsel DK samt kontrol af feriepenge og ATP i DSA-Løn (13/09-17)

Af kp

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

Feriepenge (ansatte med løbende afregning)

2.      ATP bidrag

3.     og evt. barselsbidrag (barsel.dk) 

Udskrifterne dannes under:

 

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution (børnehave og/eller vuggestue) under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).

Lukket for support den 11. september 2017 (31/08-17)

Af kp

Vi har lukket for support den 11. september 2017 pga. internt kursus.

 

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

 

Der vil i perioden være mulighed for at sende mails til os på support@uvdata.dk.

 

Vi træffes igen tirsdag den 12. september 2017. 

Indberetning 5. september og Danmarks Statistik (30/08-17)

Af cj i DSA-Elev

Til brugere af DSA-Elevsystemet

Hermed vejledning i forbindelse med de elektroniske indberetning pr. 5. september 2017 samt til Danmarks Statistik for De Frie Grundskoler. 

 

 

5 september 2017

 

Danmarks Statistik

 

I kan allerede nu med fordel sørge for at skolens data er korrekte, så I er klar tirsdag den 5. september 2017, når der åbnes for indberetningerne.

 

Undervisningsministeriet: https://indberetninger.uvm.dk/portal/page/portal/UVM_INDBERETNING/INDBERETNINGER/ 

                Frist for indberetning tirsdag den 12. september 2017

 

Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/uddannelsesoplysninger-grundskoler

               Frist for indberetning torsdag den 14. september 2017 

 

 

Kurser i DSA-Elev/Finans (oktober og november 2017) (21/08-17) (21/08-17)

Af cj i DSA-Elev

Så udbydes der igen kurser i DSA-Elev/Finans. Du kan læse mere om kurserne på følgende link: Kursusbeskrivelse Elev-Finans 2017 

Tilmelding til kurserne foretages ved at udfylde tilmeldingsblanketten (der er plads til max. 20 kursusdeltagere pr. kursusdag - tilmelding efter ”først til mølle”), der kan hentes på følgende link:  DSA-Elev og Finans 2017

Kursustilmeldingsblanket (pdf- eller word-format) sendes til support@uvdata.dk. Påfør venligst ”Kursus DSA-Elev/Finans” i emnefeltet.

Kurser i DSA-Løn (november og december 2017) (11/08-17)

Af thc

Så udbydes der igen kurser i DSA-Løn. På baggrund af bl.a. love, cirkulærer og overenskomster ændrer lønprogrammet sig hele tiden. Der er derfor behov for at alle, der anvender DSA-Løn, holder sig ajour med lønprogrammets funktioner og muligheder. Kurserne giver brugerne denne mulighed. Du kan læse mere om kurserne på følgende link: Kursus DSA-Lønsystem I_II 2017.

Tilmelding til kurserne foretages ved at udfylde tilmeldingsblanketten (der er plads til max. 20 kursusdeltagere pr. kursusdag - tilmelding efter ”først til mølle”), der kan hentes på følgende link: Kursustilmelding DSA-LØN 2017.

Kursustilmeldingsblanket (pdf- eller word-format) sendes til support@uvdata.dk. Påfør venligst ”Kursus DSA-Løn” i emnefeltet.

Der kommer separat mail vedr. kurser i DSA-Elev.

Karakterindberetning til Undervisningsministeriet (21/06-17)

Af cj i DSA-Elev

Til alle skoler

Hermed fremsendes information vedr. ”Karakterindberetning til Undervisningsministeriet”.

Karakterindberetning til Undervisningsministeriet (STIL) kan sendes elektronisk til dem fra torsdag den 15. juni. Karakterindberetningen er beskrevet i afsnittet Indberetning af karakterdata i vejledningen Beviser mm 2017. Ved indberetningen sender DSA-Elev automatisk karakterdata til Optagelse.dk. Der skal derforikke indberettes direkte til Optagelse.dk

Reminder

Der er ingen support i DSA-Elev og DSA-Finans fredag den 23/6-17.

I kan stadig indsende mails til support@uvdata.dk eller opret en supportformular på vores hjemmeside. Henvendelserne vil tidligstblive besvaret fra mandag den 26/6-17.

Barsel DK samt kontrol af feriepenge og ATP i DSA-Løn (13/06-17)

Af kp

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

Feriepenge (ansatte med løbende afregning)

2.      ATP bidrag

3.     og evt. barselsbidrag (barsel.dk) 

Udskrifterne dannes under:

 

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution (børnehave og/eller vuggestue) under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).

Lønkørsler omkring sommerferien - beskæftigelsesgrad, undervisningstillæg, ferieperioder, fratrædelser mv. (02/06-17)

Af kp

I forbindelse med skoleårets afslutning skal der indmeldes ferieperioder og eventuelle fratrædelser. Derudover skal endelig beskæftigelsesgrad, undervisningstimer (undervisningstillæg) mv. opgøres.

Vedhæftet finder I vejledninger som beskriver, hvordan ovenstående håndteres i DSA-Løn:

·         Lønkørsler omkring sommerferien ”Beskæftigelsesgrad, Undervisningstillæg mv.”.

·         Lønkørsler omkring sommerferien ”Ferieperioder og fratrædelse”.

·         Lønsedler i ferieperioder.

Vi opfordrer brugere af DSA-Løn til at læse vejledningerne inden I begynder at indtaste ferieperioder, ny beskæftigelsesgrad, ændrede undervisningstimer, overtid mv.

Såfremt I ønsker længerevarende hjælp til ovenstående bedes I kontakte os pr. mail for at aftale tidspunkt. BEMÆRK support udover ca. 15 minutter betragtes som konsulentbistand (faktura sendes).

Spørgsmål til vejledningerne mv. kan sendes pr. mail til support@uvdata.dk.top.gif

Lønkørsler omkring sommerferien_beskæftigelsesgrad undervisningstillæg mv.pdf

Lønkørsler omkring sommerferien_ferieperioder og fratrædelse.pdf

Lønsedler i ferieperioder.pdf

Betalingsservice (31/05-17)

Af cj i DSA-Elev

 Til DSA-Elev

Med henvisning til vedhæftede om varsling om ændringer i Betalingsservice læser vi, at debitorers til- og afmelding til Betalingsservice registreres dagligt.

Vi forventer derfor, at skolerne på baggrund heraf fra 1. september dagligt kan hente og indlæse filer og dermed oftere og hurtigere kan ajourføre BS-aftaler på skolens debitorer.

På skolernes vegne kan vi kun hilse denne forbedring velkommen.

 

Nyt fra Betalingsservice.pdf (107,66 kb)