Lønkørsler omkring sommerferien - beskæftigelsesgrad, undervisningstillæg, ferieperioder, fratrædelser mv. (02/06-17)

Af kp

I forbindelse med skoleårets afslutning skal der indmeldes ferieperioder og eventuelle fratrædelser. Derudover skal endelig beskæftigelsesgrad, undervisningstimer (undervisningstillæg) mv. opgøres.

Vedhæftet finder I vejledninger som beskriver, hvordan ovenstående håndteres i DSA-Løn:

·         Lønkørsler omkring sommerferien ”Beskæftigelsesgrad, Undervisningstillæg mv.”.

·         Lønkørsler omkring sommerferien ”Ferieperioder og fratrædelse”.

·         Lønsedler i ferieperioder.

Vi opfordrer brugere af DSA-Løn til at læse vejledningerne inden I begynder at indtaste ferieperioder, ny beskæftigelsesgrad, ændrede undervisningstimer, overtid mv.

Såfremt I ønsker længerevarende hjælp til ovenstående bedes I kontakte os pr. mail for at aftale tidspunkt. BEMÆRK support udover ca. 15 minutter betragtes som konsulentbistand (faktura sendes).

Spørgsmål til vejledningerne mv. kan sendes pr. mail til support@uvdata.dk.top.gif

Lønkørsler omkring sommerferien_beskæftigelsesgrad undervisningstillæg mv.pdf

Lønkørsler omkring sommerferien_ferieperioder og fratrædelse.pdf

Lønsedler i ferieperioder.pdf