VIGTIG - foretag kontrol af merarbejde inden lønkørsel for april måned (15/02-17)

Af kp

Den 24. juni 2016 udsendte vi en vejledning til merarbejde (mail vedhæftet). Vejledning blev i juni måned udsendt, som en vejledning der skal gemmes på skrivebordet. Vi har nu udarbejdet en vejledning i PDF-format med nøjagtig samme indhold, som den vejledning I modtog i juni-måned (Merarbejde.pdf ).

BEMÆRK: Skoler, der ikke indberetter løndele til Fordelingssekretariatet (Eunomia) og ikke ser noget behov for begrebet merarbejde, kan vælge ikke at bruge løndelen merarbejde.

I vejledningen står der: Som minimum vil vi anbefale, at man inden en april løn afsluttes (husk for forudlønnede er det den løn der afsluttes sidst i marts måned) tjekker op på ansatte med merarbejde og får godtgjort, at beløbene er korrekte / sandsynlige. Inden april lønnen afsluttes, har man via løndelen "merarbejde -> planlagt beskæftigelsesgrad" og de tidsstyrede værdier mulighed for at rette op på evt. fejl vedrørende merarbejde.

Læs hele vejledningen igennem inden I begynder at foretage kontrol.

I vejledningen er der beskrevet, hvordan man tjekker om der er værdi af merarbejde (se afsnit ”Værdien af merarbejde”).

Vises der beløb i feltet ”Akkumuleret indev. År” vil der blive afleveret værdi af merarbejde til Eunomia. Hvis det ikke skal betragtes som merarbejde er der i afsnittet ”Merarbejde i forhold til Eunomia” beskrevet, hvordan man foretager ændringer.

Hvis værdien er 0 (jf. nedenstående) bliver der ikke afleveret værdi i merarbejde til Eunomia:

Tjek alle medarbejdere, hvor der skal foretages indberetninger til Eunomia.

BEMÆRK: længerevarende support (support udover 15 minutter) i forbindelse med ovenstående vil være konsulentbistand (faktura).