Skema 10. klasse pr. 5. februar (02/02-17)

Af kp

Skoler med 10. klasser skal forventelig som tidligere år i efteråret 2017 indsende skema til Undervisningsministeriet med oplysninger om elever i 10. klasse pr. 5. februar 2017. Det kan anbefales, at man danner denne liste nu her pr. 5. februar 2017 og lægger den til side til efteråret. Ved at danne udskriften nu, vil man nemmere kunne have et overblik over udskriftens rigtighed.

Det skal bemærkes, at DSA-Elev kan danne en korrekt udskrift i efteråret under forudsætning af, at elevernes historik, udmeldelsesdato mv. er korrekte.

Udskriften dannes under:

Elever -> Udskrifter -> Indberetninger -> Skema 10. klasse.