Indberetninger til Danmarks Statistik (03/01-17)

Af kp

Dannelse af Lønstatistik (Strukturstatistik) til Danmarks Statistik skal for 2016 foretages på helt samme måde som tidligere år. Dvs. brugere, der har DSA-Løn/stat-modulet, ganske enkelt skal følge vores vejledning – PDF-fil (vedhæftet).  Koden til vejledningen er sendt pr. mail.

Følg vejledningen for de kontroller I skal foretage inden I danner filen.

Indsendelse af indberetningen kan foretages som beskrevet i afsnittet "Indsendelse af fil til DST" (side 8). BEMÆRK indberetninger til Lønstatistik uploades via online-løsningen IDEP.web - www.dst.dk/loenidep. Danmarks Statistik har udsendt info om online-løsningen i december måned til alle, der skal indberette (her alle DSA-løn kunder). Vi har vedhæftet en kopi af denne info (som vi har modtaget fra en af vores kunder).

Vi har vedhæftet guide, som beskriver, hvordan skolen importerer en fil fra lønsystemet eller regnearksløsning til IDEP.web. Følg denne guide når I importerer filen.

BEMÆRK: Er det første gang skolen indberetter statistik via DSA-Løn skal I indberette/oprette medievalg. Dette kan foretages via nedenstående link Indberet medievalg

·         som medie skal her vælges: Indkøbt lønsystem.

·         som Leverandør/system oplyses ”UVdata - Dansk Skoledata”.

 

Bemærk sidste frist for indsendelse af LØNSTATISTIKKEN er fredag den 20. januar 2016.

Skoler, der også skal indberette fraværsstatistik, skal ligeledes indberettes dette via IDEP.WEB. Bemærk sidste frist for indsendelse af FRAVÆRSSTATISTIKKEN er fredag den 22. februar 2016.

I DSA-Løn under  findes links til Danmarks Statistik vedrørende både Løn- og fraværsstatistik:

Danmarks Statistik Strukturstatistik.pdf 

Danmarks Statistik Fraværsstatistik.pdf 

Danmarks Statistik vejl esi format.pdf