Indberetning af elevoplysninger til Danmarks Statistik (06/09-16)

Af kp

I slutningen af august har skolerne modtaget mail fra Danmarks Statistik (DST) om indberetning af elevoplysninger. Først i dag har vi modtaget dette brev, efter vi har henvendt os til DST. Vi har i første omgang fået oplyst, at indberetningen i år skulle gøres på samme måde som sidste år. Det viser sig nu ikke at være tilfældet. Man har foretaget ændringer, fordi Rigsrevisionen mente, det ikke var godt nok, at de sendte krypterede data ud, det skulle også komme ind krypteret. Den tekniske afdeling ved DST har så bare lige glemt at give besked herom til de personer ved DST, som står for kommunikationen til skolerne og os systemudviklere! 

Vi er i gang med at ændre i DSA-Elev og udsender i løbet af ugen en ny version, der kan foretage indberetningen. Vi udgiver også i løbet af ugen en opdateret vejledning, der beskriver, hvordan indberetningen foretages fra DSA-Elev. Når vejledningen ligger klar, vil man kunne foretage indberetningen. Bemærk at deadline for indberetningen er 16. september, så der er god tid til at få foretaget indberetningen.