Betaling af pensionsbidrag til statsgaranterede pensionsordninger (tidligere P25 eller Efterlønskassen) - Statens Administration (02/09-16)

Af thc

I juli måned har Statens Administration udsendt nedenstående mail/brev til skoler med disse pensionsordninger.

 

 

 

Vi har ikke lavet ændringer i forhold til dette i den netop afsluttede lønkørsel (august bagudløn og september forudløn), da vi har haft en forespørgsel hos Statens Administration, om vi ”DSA-Løn” kunne fortsætte med den eksisterende procedure (betaling via Nets samt indsende pensionsspecifikation til Statens Administration). Men vi har netop fået afklaring på, at det desværre ikke kan lade sig gøre.

 

Det betyder, at pensionsbetalinger (P25 og Efterlønskassen) for den netop afsluttede løn er overført som hidtil via Nets til reg. 0216, konto 4069199690.

 

Vi har den seneste uge talt med en del af jer, da I har modtaget et girokort. Vi har bedt jer om at afvente en tilbagemelding fra os inden I betaler girokortet.

 

Vi har forsøgt at få en afklaring fra Statens Administration, om I (DSA-Løn kunder) kunne få lov til først at anvende girokortet fra næste overførsel (da I jo allerede har overført til ovenstående reg. og kontonummer). Men vi har endnu ikke fået en afklaring.

Vi har hørt fra kunder, der har kontaktet Statens Administration, at de skulle betale girokortet og så bede Statens Administration om at returnere det beløb, der allerede er overført. I er nødt til selv at kontakte Statens Administration for at høre, hvordan I skal forholde jer. Vi havde håbet på, at vi kunne sende en samlet melding til jer (derfor får I også først denne mail i dag) – men det er ikke muligt, da vi ikke har fået en afklaring/tilbagemelding fra Statens Administration.

 

BEMÆRK: af informationen fra Statens Administration fremgår, at I skal vedligeholde pensionsaldersberegningssystemet ”PENSAB” med de korrekte oplysninger (se beskrivelse i teksten). Spørgsmål vedr. PENSAB og registreringer heri skal rettes til Statens Administration.

 

Hvis I har eller modtager girokort der ikke svarer til de/det beløb der fremgår af DSA-Løn er det højst sandsynligt, fordi oplysningerne i PENSAB ikke er korrekte.

 

Vi er i gang med at lave en ny version af DSA-Løn, som sikrer, at der fremadrettet ikke overføres automatisk via Nets-filen til Statens Administration.

Vi er også opmærksomme på, at der kan være øre-forskelle (en enkelt øre i op- eller nedadgående retning). Vi sørger for at rette op på det med virkning fra 01.09.2016, så det der bogføres også svarer til det, I skal betale til Statens Administration. Denne ændring kommer også med i en ny version af DSA-Løn.

Den nye version forventes udsendt indenfor den første halvdel af september måned.