DSA-Løn: Særligt tillæg til lærere og bh.kl.ledere (01/08-14)

Som omtalt her på hjemmesiden den 23/06-14 skal lærere og bh.kl. ledere på De frie skoler og efterskoler have et særligt tillæg fra 1. august 2014. Moderniseringsstyrelsen kalder det nye løntillæg for "et særligt tillæg". Det er også set navngivet som OK-2013 tillæg, seniortillæg, kompensationstillæg o.lign.

Med seneste version af DSA-Løn vil tillægget automatisk blive påført de relevante ansattes lønplaner. Løntillægget vil ligeledes blive påført relevante skabeloner. I DSA-Løn er tillægget navngivet som OK2013-tillæg. OK2013-tillægget findes under fanen Løntillæg med navnet OK2013-tillæg. Tillægget findes også under fanen Ferieløn ansat med navnet Ferieløn (OK2013-tillæg). Begge løndele bliver automatisk påført de relevante ansattes lønplaner. Ved opstart af DSA-Løn med seneste version dannes et dokument, som præciserer hvilke ansatte, der får påført OK2013-tillæg. Dette dokument skal udskrives og eller gemmes! Dokumentet kan ikke gendannes! Det er skolens ansvar, at løndelene er påført korrekt, og vi opfordrer til, at man snarest kontrollerer hver enkelt ansat og skabelon med baggrund i dokumentet dannet ved opstart af DSA-Løn. Ansatte, der er forud lønnede vil automatisk få OK2013-tillægget for august som en korrektion med september lønnen. Bogføringsføringsmæssigt vil tillægget blive bogført på den konto, der anvendes til bogføring af OK2008-tillægget, hvilket typisk er lønkontoen for lærere, bh.kl. ledere mv. Ønskes anvendt en anden bogføringskonto, kan dette naturligvis rettes efter ønskes. Ligeså kan løntillæggets navn. Opstår der spørgsmål til opdateringen, kan man sende en mail til support@skoledata.dk