Særligt tillæg til lærere og bh.kl.ledere (23/06-14)

Fra den 1. august 2014 skal lærere og bh.kl. ledere på De frie skoler og efterskoler have et særligt tillæg. Moderniseringsstyrelsen kalder det nye løntillæg for "et særligt tillæg". Det er også set navngivet som OK-2013 tillæg, seniortillæg, kompensationstillæg o.lign. Der har været en masse manglende oplysninger om den nye løndel, som vi først her på det aller seneste har fået afklaringer på.

Vi arbejder nu på højtryk med at udvikle DSA-Løn således, at det nye løntillæg automatisk vil blive dannet af lønsystemet. Vi arbejder også på, at udvikle DSA-Løn således, at den nye løndel automatisk vil blive påført de ansattes lønplaner, så løndelen automatisk vil komme med på lønnen fra august for de berørte ansatte. 

Vi anbefaler derfor, at brugere af DSA-Løn ikke foretager sig noget i forhold til den nye løndel, indtil vi har meldt ud om en opdatering af DSA-Løn i forhold til den nye løndel. 

Skoler med forud lønnede kan komme i den situation, a.h.a. hvornår man afslutter august løn for de forud lønnede, at løndelen ikke kommer med på lønnen for august. Men ingen grund til panik. Ved lønkørslen for september for de forud lønnede vil løndelens værdi for august (Kr. 237,34 for ansatte på fuld tid) automatisk komme med som en korrektion. Vores anbefaling er derfor: Kør løn for de forud lønnende m.h.t. august som det passer jer og lad være med at vente på den nye løndel.