Det kan ikke gøres nemmere - Lønkørsler og ferieperioder (15/05-12)

DSA-Løn er det mest avancerede & smidige lønsystem. Dette gælder også i forhold til ansattes løn i ferieperioder. Som princip skal man intet udregne i ferieperioder. Man skal blot oplyse DSA-Løn om, hvornår ansatte holder ferie og går på arbejde igen. Så klarer DSA-Løn resten! Dette gælder også for ansatte, der ikke har optjent ret til fuld løn under ferier. Udregninger vedr. deltidsbeskæftigedes ferieløn klarer programmet også automatisk.

I forbindelse med skoleårets afslutning skal de ansattes endelig beskæftigelsesgrad opgøres. Opgørelse for læreres undervisningstillæg for skoleåret skal ligeså opgøres. Med DSA-Løn er de heraf afledte udregninger af de ansattes evt. manglende løn- og pensioner en saga blot. DSA-Løn kan foretage disse udregninger helt automatisk. Nemmere kan det vist ikke være!

For brugere af DSA-Løn bliver der nu igen tid til at tænke på de kollegaer, der endnu ikke bruger DSA-Løn, men må sidde og foretage alle disse manuelle beregninger midt i den varme sommertid!

Hvordan man får DSA-Løn til foretage alle disse tidskrævende beregn

NB! Ferieperioden for lærere, børnehaveklasseledere og intervallønnede er, vist intet andet er aftalt i 2012, fra den 04-07-2012 til og med den 07-08-2012. D.v.s. at der under de ansattes status skal indskrives følgende:

Vi opfordrer brugere af DSA-Løn til at læse vejledningerne inden løn i ferieperioden skal afvikles.  Ønsker man hjælp til ovenstående, anbefaler vi, at man snarest pr. mail retter henvendelse til os, så vi kan lave aftaler herom. Spørgsmål til vejledningerne mv. sendes pr. mail til dsd@skoledata.dk)