Ny version af DSA-Løn (15/03-12)

Fra den 15/03-12 kan ny version af DSA-Løn autoopdateres. Af nyheder kan bl.a. nævnes:

Omlægning af samtlige grundlønsniveauer:

Samtlige løndele, der indtil nu har været beregnet ud fra beløb i niveau 01-10-1997 vil med den nye version automatisk få disse beløb omlagt til de nye grundlønsniveauer pr. 31-03-2012. Løndele, som automatisk vil blive omlagt med den nye version er:

  • Skalatrinssatser 
  • Basislønninger 
  • Pensionsgivende lønninger 
  • Intervallønninger
  • Undervisningstillæg
  • Arbejdstidsbestemte tillæg, specialundervisningstillæg o.lign.
  • Timelønninger, der er udtrykt i beløb i niveau 01-10-1997
  • Ulempegødtgørelse, OK2008-tillæg, o.lign.
  • Faste og individuelle tillæg, der er udtrykt i beløb i niveau 01-10-1997

Ny lønreguleringsfaktor:

Den nye lønreguleringsfaktor (1,013040) gældende fra 01-04-2012 er indlagt i DSA-Løn.

Alt i alt betyder opdateringen, at brugere af DSA-Løn intet skal foretage sig for samtlige løndele i forhold til omlægningen til nye grundlønsniveauer pr. 31-03-2012. Nemmere kan det vist ikke blive.

Ændringer for pædagogisk personale:

Pr. april sker der også en del ændringer vedrørende pædagogisk personale m.h.t. skalatrin og pensionsprocenter. Disse ændringer bliver også automatisk foretaget af DSA-Løn med den nye version. Ændringerne varierer i forhold til, hvilken skoleforenings overenskomst man følger. Men også her tager DSA-Løn automatisk højde for disse forskelligheder.

Ændringer vedrørende OK med 3F:

Skoler, der følger overenskomsten med 3F, vil også her automatisk få opdateret ændringerne m.h.t. skalatrin og pensionsprocenter.

Nemmere kan det vist ikke blive.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at sende en mail til dsd@skoledata.dk