Ny version (2.1.16) af DSA-Elevmodulerne (04/05-11)

Fra den 04/05-11 kan ny version af DSA-Elev downloades. Versionen indeholder en masse nyheder. Bl.a. kan nævnes:

 • DSA-Afdelingsmodulet:
 • Under Elever -> fanen Til/afgang:

Ansøgningsdato, indmeldelsesdato mm kan nu registreres pr. afdeling.

 • Indberetning til Optagelse.dk sker nu pr. afdeling
 • DSA-Karaktermodulet:
 • Under Elever -> fanen Projekt: 

Ved oprettelse af obligatorisk opgave for elever i 10. klasse kan man undlade indskrivning af karakter for opgaven.

Ved oprettelse af fri selvvalgt opgave for elever i 9. klasse kan man undlade indskrivning af karakter for opgaven.

Ved oprettelse af obligatorisk opgave for elever i 9. klasse skal karakter påføres. Karakteren kan undlades på afgangsbevis (som tidligere).

Ovenstående er i henhold til gældende regler.

 • Under Elever -> fanen Afgangsbevis:

Feltet "Dato for udskrivning af eleven" er fjernet. Programmet anvender fremtidigt feltet udmeldelsesdato under fanen Til/afgang.

 • DSA-Elev:
 • Aarhus staves nu med dobbelt A.
 • Under Elever -> Efter en gruppesøgning:

Via menupunktet -> har man nu mulighed for at rette ind- og udmeldelsesdatoen for alle eleverne i den valgte gruppe.

Ovenstående kan være relevant ved angivelse af indmeldelsesdato for nye elever i eksempelvis børnehaveklassen.

Ovenstående kan være relevant ved angivelse af udmeldelsesdato for elever i afgangsklasserne.

 • DSA-Efterskole:
 • Fil til Uddannelsesstyrelsen til bestemmelse af elevstøtte sker nu efter nyt format.
 • Ansøgningsskema til bestemmelse af elevstøtte: Det er nu muligt - efter ønske, at programmet undlader at udfylde afsnit 2 og 3. Dette kan være hensigtsmæssigt i de tilfælde, hvor skolen ikke har de fornødne oplysninger om de voksne på elevens folkeregisteradresse.
 • Kontrollisten, der dannes i forbindelse med fil til Uddannelsesstyrelsen, er tilrettet efter de nye regler.
 • Elever -> fanen Efterskole:

Fanens sprogbrug er tilrettet pba. de nye regler.

 • Standard- og udvidet indberetningsskema for ansøgning om elevstøtte er tilrettet de nye regler.