Afstemning i eIndkomst (03/01-11)

Månedligt indberettes løndata til eIndkomst. Via DSA-Løn kan man nemt danne filer med disse løndata. Vi har med stor tilfredshed kunnet konstatere, at DSA-Løn ikke på noget tidspunkt har haft mangler af nogen art i forhold til de beskrivelser af filformatet, som SKAT har oplyst til systemudviklere vedr. disse løndata.

Til gengæld har der været mulighed for andre fejlkilder. Bl.a.:

  • Nogle brugere har ikke betjent eIndkomstsystemet korrekt. 
  • Der er måske indberettet dobbelt i nogle perioder. 
  • Brugere har ikke oprettet nye ansatte i eIndkomstsystemet, inden løndata er sendt etc. etc.

For at undgå divergenser mellem indberettede oplysninger til eIndkomstsystemet vedr. skat og am-bidrag mv. og de tilbageholdte beløb via DSA-Løn anbefaler vi, at man månedligt afstemmer til eIndkomstsystemet. Dette vil lette den årlige afstemning betydeligt.

SKAT har udgivet en vejledning, der beskriver, hvorledes man kan afstemme i eIndkomstsystemet for bl.a. en lønkørsel eller et helt kalenderår. Denne vejledning kan hentes via linket nedenfor:

Afstemning i eIndkomst

Via DSA-Løn kan man danne en udskrift () over de indberettede oplysninger til eIndkomst. Med denne udskrift og afstemningsmuligheden under eIndkomst har man mulighed at lave en afstemning månedsvis eller for et helt kalenderår. 

Udskriften under DSA-Løn dannes under ved at vælge menuen og herunder . Herfra kan vælges udskrift for alle ansatte, eller for en medarbejdergruppe, ansættelsesgruppe eller for en aktuelt ansat. Ønskes udskriften dannet for et helt kalenderår skal lønkørslerne for kalenderåret markeres inden udskriften vælges.

Vi håber, at ovenstående informationer kan hjælpe med den endelige lønafstemning i forhold til eIndkomst.