Kvartalsindberetninger DSA-Løn (23/09-09)

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter / filer i forbindelse med indretning og betaling af 

  1. Feriepenge (ansatte med løbende afregning) (feriekonto) 
  2. ATP bidrag
  3. og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifter og filer kan dannes under:

 

Det anbefales, at få et [Link utilgængeligt]kundenummer ved Feriekonto. Herved kan indberetning af feriepenge for ansatte, der afregnes løbende gøres via en fil. Bemærk i denne forbindelse, at dannelse af indbetalingskort via arbejdsgivernet først kan dannes den efterfølgende hverdag!

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende via barsel.dk / arbejdsgiver.net kan overføres. Bemærk kun skoler med børnehaver o.lign. skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte.