Bortfald af bidrag til barsel.dk (04/02-09)

Jf. bekendtgørelse af 19/12-2008 Bekendtgørelse om barselfonden så bortfalder skolernes betaling til barsel.dk fra 01-01-2009 for alle ansatte på skolerne, der tidligere har været omfattet af ordningen.

Med næste opdatering af DSA-Løn (version 0.96.38), som kan autoopdateres fra onsdag den 04/02-2009, opdateres skolernes løndata således, at alle løndele vedr. beregning af bidrag til barsel.dk på ansattes lønplaner incl. skabelonerne gøres inaktive tilbage fra 01-01-2009. Dette medfører, at DSA-Løn automatisk ved næste lønkørsel tilbagefører, hvad der tidligere er beregnet til barsel.dk tilbage fra 01-01-2009. Skoler, der anvender dannelse af lønposteringer til DSA-Finans vil også ved bogføringen få udlignet de konti, der i 2009 har været anvendt i forhold til barsel.dk. Nemmere kan det vist ikke være!!

Ovenstående betyder også, at indberetning og betaling til barsel.dk ikke skal gøres ved kvartalets afslutning.

Skoler, der har børnehaver, skal, som vi har fået det oplyst, dog fortsat betale til barsel.dk for ansatte i børnehaverne. Har man i det hele taget ansatte i DSA-Løn, der ikke er ansat/lønnet af skolen, skal der altså fortsat betales til barsel.dk for disse ansatte. Da alle bidrag til barsel.dk med opdateringen bliver gjort inaktive, skal man for sådanne ansatte åbne deres lønplaner og under fanen Pension/Gruppeliv slette linien vist nedenfor på løndelen Barselsbidrag:

Ovenstående bør også gøres på skabeloner, der knytter sig til sådanne ansatte.