Kvartalsindberetninger DSA-Løn (15/12-08)

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter / filer i forbindelse med indretning og betaling af 

  1. Feriepenge (ansatte med løbende afregning) (feriekonto) 
  2. ATP bidrag
  3. Barselsbidrag (barsel.dk) (beløb beregnes automatisk af DSA-Løn pr. ansat og beløb i alt)

Udskrifter og filer dannes under:

 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende via barsel.dk / arbejdsgiver.net kan overføres.

Det anbefales, at få et [Link utilgængeligt]kundenummer ved Feriekonto. Herved kan indberetning af feriepenge for ansatte, der afregnes løbende gøres via en fil. Bemærk i denne forbindelse, at dannelse af indbetalingskort via arbejdsgivernet først kan dannes den efterfølgende hverdag!