Ny version af DSA-Løn på vej (07/10-08)

I løbet af uge 41 vil en ny version af DSA-Løn være klar til autoopdatering. Med denne version vil programmet automatisk sørge for at pædagogisk ansatte medarbejdere med PGU-tillæg bliver omklassificeret både hvad angår løn og pension pr. 01-10-2008! PGU-tillægget bliver naturligvis gjort inaktivt pr. 01-10-2008. Den nye version indeholder her udover en lang række af nye muligheder:

Forberedt for OK2008 tillæg

Nye ATP satser pr. 01-01-2009

Lærere mv.´s overgang til ATP-sats A pr. 01-01-2010

Personaleliste o.m.m.m.

Vi forventer snarest mulig at udgive en vejledning vedr. de mange nye muligheder.