Ny version af DSA-Karakter på vej (01/05-07)

Vi forventer, at skoler, der anvender DSA-Karakter, kan autoopdatere med en ny version af programmet i slutningen af indeværende uge. Den nye version vil indeholde mulighed for, at påføre censorer på de enkelte prøvehold efter reglerne, der er gældende for skoleåret 2006/2007. Den nye version vil endvidere give mulighed for, at man kan udskrive prøvekarakterlister efter de regler, der er gældende for skoleåret 2006/2007.  Hermed vil programmet kunne bruges i forhold til de skriftlige og mundtlige prøver.

Senere vil vi udsende versioner, der bl.a. vil være tilpasset afgangsbeviserne, indberetning af karakterdata til Undervisningsministeriet mv. M.h.t. indberetning af karakterdata kan vi oplyse, at vi først her i fredags har set første udkast af indberetningsstrukturen efter hvilket, vi skal udvikle  DSA-Karakter. I sandhed ikke gode arbejdsvilkår. Vi vil løbende her på vores hjemmeside informere om nye versioner af programmet.