DSA-Løn & opgørelser ved skoleårets afslutning etc. (13/06-06)

I forbindelse med lønkørsler omkring sommerferien er det tidspunktet, hvor man for lærere mv. skal lave opgørelser og afregninger m.h.t. undervisningstillæg, overtimer og endelig beskæftigelsesgrad for ansatte, der ikke er på fuld tid. Det er også tidspunktet, hvor der typisk er ansatte, der fratræder. Endelig skal der også foretages indtastninger vedrørende undervisningstillæg, andre tillæg og beskæftigelsesgrader for det kommende skoleår med baggrund i de ansattes arbejdsplan og aftaler om tillæg etc.

Brugere af DSA-Løn vil senest ult. indeværende uge modtage et notat, der forklarer, hvordan DSA-Løn betjenes i disse situationer. Brugere vil erfare, at jo længere tid man har anvendt programmet i, desto flere fordele og automatiserede funktioner kommer brugeren til hjælp.

DSA-Løn et lønberegningsprogram. Det gælder også, når der skal laves opgørelser ved et skoleårs afslutning.