Standpunktskarakterer & skriftlige prøver (07/04-06)

Hermed skal vi minde skolerne om, at lærere, der skal give elever standpunktskarakterer i forbindelse med Folkeskolens afsluttende prøver, skal have afgivet karaktererne inden de skriftlige prøver starter. 

Det er en fordel for den person, der skal indskrive karakterer i DSA-Karaktersystemet, at lærerne indskriver karaktererne på de standpunktskarakterlister, der kan udskrives fra DSA-Karaktersystemet.

De skriftlige prøver starter mandag den 8. maj 2006. Vi vil anbefale, at man senest torsdag den 4. maj 2006 har udskrevet prøvekarakterlisterne til alle de skriftlige prøver i 3 eksemplarer ( et til censor, et til lærer og endelig et eksemplar til skolen til de endelige karakterer). Ved at have alle prøvekarakterlisterne klar inden prøverne starter, vil der ikke opstå nogen panik, hvis bruger af DSA-Karaktersystemet måtte få en fraværsdag i prøveperioden.

Hvilke prøver, der afvikles hvornår, kan man bl.a. læse om på følgende side:

http://pub.uvm.dk/2005/orientering/kap20.html