Nyt regnskabsår (2006) i DSA-Finans (23/11-05)

Inden du skal starte med at postere og bogføre i år 2006, skal der dannes en ny kontoplan for året. Dette foregår under Systemadm./Årsafslut.èOpsætn./Årsafslut. Herunder vælges fanen årsafslutning. Nederst på fanen skal vælges knappen "Kopi af kontoplan". Hvis denne er grå, er det fordi, du endnu ikke har endeligt afsluttet år 2004! Dette skal gøres først (vælg knappen "Årsafslutning"). Når denne handling er udført, vil knappen "Kopi af kontoplan" blive mulig at aktivere. Efterfølgende skal knappen "Kontoplan OK" som minimum aktiveres, inden de daglige posteringer for 2006 kan påbegyndes. 

Inden posteringer for år 2006 startes, vil det være passende at gennemgå kontoplanen. Er der konti, der ikke længere er aktuelle, bør disse slettes. Er der behov for nye konti, vil det være passende, men ikke afgørende, at oprette disse inden der posteres i 2006.

Ændringer kan måske få konsekvenser i forhold til integrationen mellem DSA-Elev og DSA-Finans samt mellem SK-Løn og DSA-finans! Derfor bør disse opsætninger kontrolleres, efter kontoplanen er ændret for at undgå problemer.

Nogle skoler får flg. fejlmeddelelse, når de prøver at årsafslutte endeligt:

Statuskonto nr. xxxx har ikke nogen tilhørende konto i det nye regnskabsår. I regnskabsåret, der afsluttes, er saldoen på denne konto forskellig fra nul. Årsafslutningen kan ikke gennemføres.

Løsning:

Hvis du har oprettet i ny statuskonto både i 2004 og 2005 og ikke har sat "tilhørende konto" på i 2005, kan systemet ikke finde ud af, hvor saldoen fra 2004 skal føres over til. Dette gøres ved, at gå ind i kontoplanen for 2005. Her findes den pågældende konto frem. Gå op i venstre hjørne og vælg "konto". Her trykkes på "rediger relation til konto sidste år". Nu bliver feltet "tilhørende konto" muligt at skrive i. Her skrives så det pågældende kontonummer fra 2004, som i de fleste tilfælde er identisk med kontonummeret i 2005. Hvis der er flere statuskonti, uden "tilhørende konto", rettes disse også til.

Se i øvrigt også på adressen: [Link utilgængeligt]www.skoledata.dk/support/produkter/DSA1/DSAFinans/start.htm under spørgsmål og svar.

Endelig skal henvises til manualen for DSA-Finans. Under DSA-Finans -> Årsafslutning er der en grundig beskrivelse af procedurerne i forbindelse med årsafslutning. Manualen kan hentes på adressen: [Link utilgængeligt]www.skoledata.dk/support/produkter/DSA1/DSAFinans/start.htm