Ny version af SK-Lønsystemet på vej (21/11-05)

Ligesom de tidligere år er vi med udgangen af et kalenderår ved at være klar med en ny version af SK-Lønsystemet. Med den nye version vil det være muligt at køre nyt regnskabsår og dermed foretage lønkørsler i år 2006. Versionen gør det også muligt at danne filer til Skat´s S74-program vedr. indkomståret 2005. I denne forbindelse kan vi oplyse, at underretningspligten over for de ansatte er afskaffet. Det betyder, at man ikke længere som udgangspunkt er forpligtiget til at danne oplysningssedler til de ansatte. Der vil dog være mulighed for - bl.a. via Skat´s S74-program at udskrive oplysningerne.

Vi skal gøre opmærksom på, at man som bruger af lønsystemet ikke kan køre nyt regnskabsår, før man har modtaget den nye version! Vi forventer, at versionen ligger klar i begyndelsen af december 2005. Som tidligere vil man så kunne hente vejledningen og programmet her på vores hjemmeside. På vores hjemmeside vil du kunne følge med i, hvornår den nye version er klar.