DSA-Løn. Løntillæg og grundløn (12/10-05)

Løntillæg i DSA-Løn

Bruger du tid på at beregne individuelle tillæg (undervisningstillæg, udligningstillæg, intervalløn, funktions- & kvalifikationstillæg), når der kommer en ny reguleringsfaktor mv.?

Med DSA-Løn beregnes alle individuelle tillæg automatisk! Når den nye reguleringsfaktor er kendt, indtastes denne centralt i programmet sammen datoen for, fra hvornår den har virkning. Herefter vil alle individuelle løndele, der er bestemt af reguleringsfaktoren for alle ansatte være beregnet på ny! Nemmere kan det da ikke være! Nedenfor ses et tænkt eksempel på, at der er indtastet en "ny" reguleringsfaktor gældende fra 01-04-2006:

Her ses hvor enkelt man centralt indtaster en ny reguleringsfaktor. 

Nogle vil måske med skepsis spørge: Hvad så når reguleringsfaktoren ikke kommer "til tiden"? Ikke noget problem. I sådanne tilfælde sørger programmet automatisk for at foretage de nødvendige korrektioner (efterreguleringer) ved den efterfølgende lønkørsel. Nemmere kan det da ikke være!

Lønsatser i DSA-Løn

Udover den automatiske styring af de individuelle løndele er der også ud fra reguleringsfaktoren automatisk styring af grundlønninger, der anvender reguleringsfaktoren (basisløn, skalatrinsløn etc.). Basisløn for bl.a. lærere skal ifølge den nugældende overenskomst have stigninger i grundbeløbene. Dette er også indbygget i DSA-Løn. Nemmere kan det da ikke være! Nedenfor ses lærernes forskellige grundbeløb (lønniveau 01-10-1997) hen over tiden, som de pt. er aftalt:

Nye grundbeløb for basisløn er datostyret.

Ovennævnte viser eksempler på  DSA-Løn som et lønberegningsprogram. Følg med her på vores hjemmeside, så vil du se andre eksempler på de mange muligheder med DSA-Løn som et lønberegningsprogram