Nyt lønsystem (DSA-Løn) - status (30/09-05)

Vi er nu så langt fremme med udviklingen af DSA-Løn, at vi begynder leveringen af programmet i sidste kvartal af 2005. Som vi tidligere har annonceret, kontakter vi de skoler, der allerede har bestilt programmet, i den rækkefølge skolerne har bestilt programmet i for at lave en aftale om leveringstidspunkt. Vi anmoder derfor skolerne i denne forbindelse om ikke at kontakte os. 

DSA-Løn er et lønberegningsprogram. Mange løndele for ansatte er beregnede løndele (basis/skalatrinsløn, undervisningstillæg, særlig feriegodtgørelse etc.). DSA-Løn tilbyder i sin opsætning, at beregnede løndele vil kunne beregnes automatisk!

I løbet af den kommende periode vil vi her på vores hjemmeside informere mere om DSA-Løn. Vi vil med små nyheder informere om DSA-Løn og de mange muligheder, der ligger i brugen af programmet.