Indberetning af elevstøtte (Efterskoler). (21/09-05)

Undervisningsministeriet er pt. i gang med at ændre internt i deres system vedr. efterskolernes elektroniske indberetning af elevstøtte. I denne forbindelse har vi været Undervisningsministeriet behjælpelig med nogle testdata. Om der bliver ændret i proceduren for efterskolernes indberetning, ved vi pt. ikke noget om. Vi forventer, at Undervisningsministeriet orienterer efterskolerne om evt. ændringer i proceduren. 

Proceduren for dannelse af filen i DSA-Elevsystemet vil være den samme som tidligere. Inden skolerne danner filen for 3. kvartal, skal DSA-Elevsystemet dog opdateres. I forbindelse med dannelse af testfilerne har vi nemlig konstateret, at der kan opstå en mindre fejl, hvis der på et tidspunkt vil være behov for dannelse af en korrektionsindberetning. Fejlen, der kan opstå, har ikke noget med beløbene at gøre, men udelukkende med antallet af datalinier. Opdateringen kan hentes allerede nu her på vores hjemmeside. Proceduren for installation af programmet er eksakt den samme, som er beskrevet i sidst udsendte vejledning til version 1.92. Ved opstart af programmet efter installation vises følgende loginbillede: