Ændrede satser for beregning af UV-tillæg (13/06-05)

Den nye overenskomst for lærere & børnehaveklasseledere indebærer bl.a. en ændring i satserne for beregningen af undervisningstillæggene. Ændringen træder i kraft fra 1. august 2005. Med de nuværende regler skal de ansatte løbende have udbetalt undervisningstillæg sammen med den almindelige løn månedsvis. Dette vil også være tilfældet efter omlægningen pr. 1. august 2005. Til beregning af den løbende udbetaling har vi til den nuværende overenskomst udviklet et enkelt regneark, der kan bestemme de månedlige undervisningstillæg for de ansatte. Når der kommer ny reguleringsfaktor, skal denne indtastes et sted, og alle ansattes undervisningstillæg er opdateret. Mange skoler anvender allerede dette ark i dag og får herved hurtigt beregnet tillæggene. 

Vi har nu lavet et nyt regneark (projektmappe), der bygger på satserne gældende fra august 2005. Det nye regneark er blevet kraftigt udbygget i forhold til de tidligere udgaver. I det nye regneark er det nu muligt ved skoleårets afslutning at få bestemt værdien af de ansattes endelige undervisningstillæg, og dermed hvor meget de ansatte skal have ekstra udbetalt i forhold de planlagte undervisningstimer, der igennem skoleåret har været baggrunden for beregningen af undervisningstillægget. Man indtaster blot, hvor mange ekstra klokketimer den ansatte har undervist i forhold til det planlagte antal klokketimer, og arket beregner, hvor meget den ansatte har til gode! Nemt og enkelt! Regnearket er også ændret således, at bruger springer mellem de enkelte ark via en menu mv.

De nuværende data fra eksisterende regneark kan hurtigt og enkelt hentes over i det nye regneark.

Som en ekstra service er regnearket lavet i 2 udgaver. En udgave efter de nye satser og en udgave efter de nugældende satser. Herved kan skolerne bruge regnearket i indeværende skoleår i forbindelse med afslutningen, og i de kommende skoleår hvorunder overenskomsten er omfattet.

Alt i alt vil regnearket være nyttigt allerede nu og nærmest en selvfølge i de kommende skoleår!

For skoler, der ikke har det nuværende regneark, vil prisen være Kr. 896,00 incl. manual excl. evt. hjælp til installation support mv.

For skoler, der anvender det nuværende regneark, vil prisen være Kr. 596,00 incl. manual excl. evt. hjælp til installation support mv.

Regneark og manual sendes som vedhæftede filer via e-mail. Ønskes materialet sendt pr. post (cd & papirudskrift) beregnes et ekspeditionsgebyr på Kr. 150,00. 

Alle priser er excl. moms.

Ønsker man at bestille regnearket, gøres det ved at sende en email til DinnaB@skoledata.dk. I emailen oplyses:

  • om regnearket skal sendes pr. email eller CD.
  • evt. modtager-email-adresse og faktureringsadresse og dermed evt. postadresse
  • om man ønsker begge regneark. Altså det nye regneark med såvel de nye som de gamle satser
  • om bestillingen er en opdatering eller nykøb
  • Som emne for emailen bedes anført: Undervisningstillæg.