Løntabel gældende pr. 1. april 2005 (12/03-05)

Løntabellen er nu klar til brugere af SK-Månedsløn. Satserne er, som tidligere omtalt, satser, vi selv har beregnet ud fra samme metoder, som anvendes i Personalestyrelsen. Vi skal igen pointere, at det materiale, vi udsender, er uden ansvar.

Det foreslås at vejledningen downloades til skrivebordet (se nærmere herom sidst i nærværende tekst). Når vejledningen er hentet, kan man forlade vores hjemmeside. Nu findes følgende ikon på skrivebordet:

Vejledningen pakkes ud ved at dobbeltklikke på ikonet.

Nu indtastes en kode, der kan fås ved henvendelse til os enten pr. e-mail dinnab@skoledata.dk eller på telefon 86 44 80 99. 

Tryk på knappen

Via knappen udpeges Afslut med

Tryk på knappen . Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Du kan "bladre" i vejledningen og evt. udskrive de afsnit du ønsker. I vejledningen findes bl.a. et hovedafsnit Bilag. Her findes en lang række af grundlønninger og løntillæg, der har relevans for skolerne.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende ord: [Link utilgængeligt]Vejledning.

Til de brugere, der har oplyst os deres e-mail adresser, er sendt e-mails til dem om nyheden indeholdende koder, der skal anvendes for at pakke vejledning og løntabel ud. Vi sidder klar ved telefonerne og vil være skolerne behjælpelige med evt. spørgsmål. Vi må forvente en del pres på telefonerne. Vi vil forsøge at hjælpe skolerne så hurtigt, som det er os muligt.