Ny overenskomst - ændringer fra 1. april 2005 (09/03-05)

Som det nok er de fleste bekendt, er der indgået en ny 3-årig overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere. Denne indebærer bl.a. følgende ændringer allerede fra 1 april 2005:

  • Der vil ske generelle lønstigninger. Dette medfører en ny reguleringsfaktor. 
  • Tjenestemandspensionen (P25 & Efterlønskassen)  reguleres med 1 % ud over den generelle lønstigning.
  • Gruppelivspræmien vil stige med 10 Kr. til 108,35 Kr.

Aftalen skal til urafstemning i de respektive faglige organisationer. Først herefter kan vi vide, om den godkendes. Vi har som sædvanlig haft kontakt til Personalestyrelsen, der er ansvarlig for udgivelsen af reguleringsfaktoren og af de lønoversigter, som skolerne SKAL anvende. De forventer tidligst at have reguleringsfaktoren klar om 1½ uge. På dette tidspunkt er skolernes Påskeferie startet. På baggrund af disse omstændigheder kan vi ikke forvente, at have de nye ændringer klar til SK-Lønsystemet inden løn ult. marts skal køres. Dette medfører, at de forud lønnede ikke vil kunne få kørt en korrekt løn for april 2005. Vi beklager, men er, som man kan forstå, helt uden skyld i disse omstændigheder. Vi anbefaler på baggrund af situationen, at de skoler, der har forud lønnede kører deres lønninger efter samme satser, man har anvendt for marts lønningerne. Vi forventer, at de nye satser mv. vil blive klar til udsendelse medio april, således at de bagud lønnede vil få kørt en korrekt april løn. Til de forudlønnede vil der være behov for en regulering ult. april. Vi vil, som for 3 år siden, hvor vi stod i nogenlunde samme situation, forsøge at tilbyde nogle løsninger, der vil gøre reguleringerne for de forud lønnede så lempelige som mulig.

Opstår der noget nyt omkring disse forhold inden april, vil vi øjeblikkelig informere herom på vores hjemmeside. Vi kan oplyse, at vi er næsten daglig i kontakt med Personalestyrelsen omkring ændringerne pr. 1. april.