Efterskoler: Indberetning af elevstøtte (07/10-04)

Vi vil hermed gøre efterskolerne opmærksomme på, at indberetning af elevstøtte til Undervisningsministeriet for 3. kvartal skal sendes senest fredag den 15. oktober 2004. Fredag den 15. oktober er i efterårsferien, så vi vil anbefale, at man får sendt indberetningen af sted i indeværende uge, hvis man skal holde efterårsferie.

Selve dannelsen af indberetningen kan som bekendt udføres i DSA-Elev. Via programmet får man dannet en fil, der efterfølgende kan sendes via Undervisningsministeriets indberetningsportal ( https://indberetninger.uvm.dk ). Filen, der skal indsendes, dannes under Elevkartoteket -> Udskrifter -> Efterskoler -> Indberetning af elevstøtte. Vi vil anbefale, at man under dannelsen skriver ned filens navn og placering. Disse oplysninger skal bruges under Undervisningsministeriets indberetningsportal (vejledningens punkt 6 til 8). Vi vil også anbefale, at man udskriver kontrollisten fra DSA-Elev-programmet. Denne kan være nyttig i forhold til bl.a. egen kontrol og revisionen. 

Vejledning til brug af Undervisningsministeriets indberetningsportal kan hentes på følgende adresse: https://indberetninger.uvm.dk/pls/portal/docs/PAGE/UVM_INDBERETNING/VEJLEDNINGER/INDBERETNING_AF_ELEVSTOETTE.PDF .

I vejledningen skal man følge punkterne 1 til 16.  Under punkt 2 skal vælges den øverste mulighed (fil-baseret indberetning vedr. elevstøtte). Tag jer ikke af, at der i vejledningen står Fil fra EDB-Brugsen. Under punkt 6 til 8 er vist et eksempel hvor filen, man har fået dannet, er placeret på A-drevet. Det skal man ikke lade sig forvirre af. I stedet skal vælges den placering og filnavn, som man skrev ned under dannelse af filen i DSA-Elevprogrammet. Principielt vil vi ikke anbefale, at man danner filen på en diskette. Disketter og et langsomt og ustabilt medie! Brug derfor altid en placering på en harddisk (Typisk drev C eller F). Vi ønsker efterskolerne god fornøjelse med indberetningen og håber, den vil forløbe problemfrit. Vi kan oplyse, at vi selvfølgelig har testet systemet af på forhånd og fået det godkendt af Undervisningsministeriets ansvarlige for området.