Tekstopgivelser & undervisningsbeskrivelser. (04/05-04)

Hermed skal vi minde skolerne om, at tekstopgivelser & undervisningsbeskrivelser skal indsendes til Undervisningsministeriet senest 14 kalenderdage før påbegyndelsen af de mundtlige/praktiske prøver. Den mundtlige prøveperiode starter i år mandag den 24. maj. Adressen til Undervisningsministeriet er:

Undervisningsministeriet

Kontor for eksamen og tilsyn (KET)

Folkeskolens afsluttende prøver

Frederiksholms Kanal 26

1220  København K.

Har man fået beskikket censur, skrives B i rubrikken censors skole (Oprettes under skemahold -> Funktioner -> censorliste).

Tekstopgivelser & undervisningsbeskrivelser til censor skal sammen med opgaverne til prøverne sendes således, at materialet er censor i hænde, senest 14 kalenderdage før prøven i det pågældende fag afvikles.