UV-Ventelisten

Et internetbaseret ventelistesystem.

 

 • Via et link på skolens hjemmeside vil forældre kunne foretage onlinetilmelding af deres barn på skolens venteliste.

 

 • Ved tilmeldingen kan forældrene blive bedt om at betale et ventelistegebyr (via visa/dankort). Når betalingen er gennemført er barnet opskrevet på skolens venteliste og synlig for ansatte i administrationen. Nemt og enkelt. Størrelsen af ventelistegebyret bestemmes af den enkelte skole.

 

 • Alle (oprettede brugere) i skolens administration vil kunne se hvem, der er på venteliste til hvilket klassetrin og hvornår.

 

 • Til voksne, der har oprettet deres børn på ventelisten, vil man efter behov kunne udsende mails. Dette kan være:
  • Mails, hvor man beder dem bekræfte, at de fortsat ønsker at være på ventelisten,
  • Mails, hvor man indkalder til samtale i forbindelse med optagelse på skolen,
  • Etc., etc.

 

 • Elever, der fra ventelisten skal optages på skolen, kan oprettes i skolens Elevsystem (DSA-Elev eller UV-Elev) – helt automatisk! 

 

Dette betyder, at man i administrationen fremadrettet bliver helt fri for at indtaste elever!

 • Alt i alt vil systemet give store tidsmæssige besparelser i administrationen. Systemet vil give alle i administrationen et godt overblik over elever på ventelisten.

 

 • Systemet vil kunne bruges:
  • Ved tilmelding på ventelisten
  • Ved evt. optagelsessamtaler o.lign.
  • Ved automatisk oprettelse i skolens Elevsystem (DSA/UV)

 

Vil du høre mere om systemet, kan du sende en mail til support@uvdata.dk 

 


Systemkrav

 • PC med adgang til internettet.