DSA-Karakter

Spørgsmål og svar

 • Skal bemærkningsfeltet på prøvekarakterlisterne til de skriftlige prøver bruges til at markere, om der har været anvendt PC til besvarelsen?

  --> Vi har kontaktet Undervisningsministeriet herom. Svaret er, at der ikke er noget lovkrav om at angive i bemærkningsfeltet om hvorvidt, eleverne har anvendt PC til besvarelserne. Der skal altså ikke påføres noget herom i bemærkningsfeltet. Fra skolens side kan bemærkningsfeltet bruges til at bemærke, hvis en given elev ikke har deltaget i prøven. Denne funktionalitet understøtter programmet. Skoler, der har ansøgt og fået dispensation til at bruge PC´ere ved de afsluttende prøver i problemløsningsdelen i matematik, skal sammen med prøvekarakterlisterne & elevernes besvarelser medsende dispensationen.

 • Hvorledes sættes elever på prøvehold?

  --> Elever kan sættes på prøvehold enten via Elevkartotek -> Skemahold eller via Elevkartotek -> Elever. 

  Under skemahold påføres eleverne typisk klassevis et givet prøvehold. Har man eksempelvis oprettet et prøvehold til matematik for en 9.a, kan man altså efterfølgende føre alle elever i 9.a på holdet for matematik på én gang. Skal en enkelt elev ikke være på et hold, er det nemt, mens man fortsat er under skemahold, at fjerne eleven fra holdet. Metoden, der her er beskrevet, er den hurtigste at anvende, når man skal oprette prøvehold fra bunden. Under skemahold tages altså udgangspunkt i, hvem der skal på de forskellige prøvehold. Metoden er den, man hele tiden har kunnet bruge i programmet.

  Der kan være situationer, hvor man har behov for at tage udgangspunkt i en elev: 

  • Har man efter prøveholdene er oprettet fået en ny elev i en klasse, skal eleven påføres de relevante prøvehold.

  • En elev skal måske frameldes / slettes et eller flere prøvehold.

  I tilfælde, hvor der skal tages udgangspunkt i eleven, kan man med fordel redigere i disse elevoplysninger under Elevkartotek -> Elever. Herunder vælges fanen Hold. Under skemahold vælges det ønskede  skoleår. Via plus & minus knapperne kan man nu påføre hhv. slette prøvehold for den aktuelle elev. Denne metode har været mulig fra og med version 1.83A.

 • Hvordan påføres karakterer på elever?

  --> Karakterer kan påføres elever enten via Elevkartotek -> Skemahold eller via Elevkartotek -> Elever. 

  Under skemahold påføres karaktererne på eleverne med udgangspunkt i de enkelte prøvehold. Har man eksempelvis et prøvehold til matematik for en 9.a, kan man påføre karaktererne på alle eleverne på prøveholdet på én gang. De standpunkts- og prøvekarakterlister, som programmet kan udskrive, har opført eleverne i samme rækkefølge, som de optræder i under skemahold. Metoden, der her er beskrevet, er den hurtigste at anvende, når man skal påføre karakterer for et samlet prøvehold. Metoden er den, man hele tiden har kunnet bruge i programmet.

  Der kan være situationer, hvor man har behov for at tage udgangspunkt i en elev, når der skal påføres karakterer:

  • Har man efter prøveholdene er oprettet fået en ny elev i en klasse, skal eleven påføres de relevante prøvehold og evt. tidligere karakter.

  • Enkelte karakterer for en elev skal måske rettes.

  I tilfælde, hvor der skal tages udgangspunkt i eleven, kan man med fordel redigere i disse elevoplysninger under Elevkartotek -> Elever. Herunder vælges fanen Hold. Under skemahold vælges det ønskede skoleår og prøvehold. Via knappen Karakterer... kan man påføre hhv. redigere i standpunkts-, prøvekarakterer. Indtastningsmiljøet er således indrettet, at det kan betjenes uden egentlig brug af mus. Navnlig for skoler, der får nye elever ind i de store klasser, er den her beskrevne metode til stor hjælp. Indtastning af disse elevers tidligere opnåede karakterer kan herved foregå langt hurtigere og mere logisk / naturligt. Metoden har været mulig fra og med version 1.83A.

 • Findes der en kopifunktion, så alle de oprettede skemahold fra sidste års afgangsprøver kan genbruges i år?

  --> Ja, funktionen Kopi af årgangsstruktur kan anvendes. Herved dannes en kopi af alle oprettede skemahold fra en selvvalgt årgang, dog uden elever påført. Se i øvrigt manualen DSA-Karakter afsnittet Prøvehold.

Download:

Manual:

Vejledninger:

Program: