DSA-Finans

Spørgsmål og svar

  • Hvorfor er knappen til Kopi af kontoplan ikke aktiv? Jeg skal i gang med regnskabsår 2013.
    --> Hvis regnskabsåret 2011 ikke er endeligt årsafsluttet, kan regnskabsår 2013 ikke tages i brug. Systemet kan maksimalt køre med 2 åbne regnskabsår. Årsafsluttede regnskaber vil dog stadig være tilgængelige i systemet, så der fortsat kan udskrives fra disse, men ikke bogføres i dem. Se i øvrigt manualen under DSA-Finans -> Årsafslutning.

  • Hvorfor kan posteringer ikke bogføres? Der meldes ”Posteringslisten er i ubalance og kan ikke bogføres”. Posteringsoversigten i øverste højre hjørne af skærmbilledet viser, at balancen er 0,00.
    --> Problemet kan skyldes, at programmet opfatter det som om, der er en difference på 3., 4. eller 5. decimal. Dette kan løses på følgende måde. Vælg Funktioner – Genberegn saldi. Herefter kan posteringerne bogføres.

  • Jeg kan ikke endelig årsaflutte, programmet melder Statuskonto nr. xxxx har ikke nogen tilhørende konto i det nye regnskabsår. I regnskabsåret, der afsluttes, er saldoen på denne konto forskellig fra nul. Årsafslutningen kan ikke gennemføres.

    --> Hvis du har oprettet en ny statuskonto både i 2012 og 2013 og ikke har sat ”tilhørende konto” på i 2013, kan systemet ikke finde ud af, hvor saldoen fra 2012 skal føres over til. Dette gøres ved, at gå ind i kontoplanen for 2013. Her findes den pågældende konto frem. Gå op i venstre hjørne og vælg ”konto”. Her trykkes på ”rediger relation til konto sidste år”. Nu bliver feltet ”tilhørende konto” muligt at skrive i. Her skrives så det pågældende kontonummer fra 2012, som i de fleste tilfælde er identisk med kontonummeret i 2013. Hvis der er flere statuskonti, uden ”tilhørende konto”, rettes disse også til.

Download:

Manual:

Vejledninger: