DSA-Elev

Vejledninger:

Spørgsmål og svar

 • Elevkartotek

  • Hvad betyder DSA, som indgår i navngivningen af såvel elevsystem som finans?
   --> DSA står for Dansk Skole Administration.
  • Hvorfor er funktionen ’flettefil’ ikke aktiv i elevkartoteket under Elever?
   --> Der skal først søges en gruppe af elever frem, før funktionen flettefil bliver aktiv. Se i øvrigt manualen kap. VI, afsnittet Flettefil).
  • Hvordan ophæves en søskendebinding?
   -->Når en søskendebinding skal ophæves, er det meget afgørende for de fremtidige opkrævninger m.v., hvilket barn man kalder frem på skærmen, når søskendebindingen ophæves. Søg det barn frem, som skal forlade folkeregisteradressen. Gå til fanen familie, marker et af barnets søskende, og tryk på det minus som findes under ruden med søskende. Nu vil søskendebindingen være ophævet, og der kan indskrives nye oplysninger på barnet (adresse, familie m.v.). Alle de tidligere oplysninger om den gamle adresse samt oplysninger om familie, tilknyttet debitor og evt. aftalenummer til PBS vil være at finde hos den del af familien som er blevet boende på folkeregisteradressen. Se i øvrigt manualen kap V, afsnittet Familie. 
 • Elevbogholderi

  • Hvorfor kan jeg i Elevbogholderiet ikke danne posteringer, som vedrører det nye år (2013)?
   --> Du har på et tidligere tidspunkt valgt at benytte dig af muligheden for datospærring. Under Funktioner – Datospærring kan du ændre datointervallet til også at indeholde det nye år. Start med at ændre Til dato, før du ændrer Fra dato, ellers kan der opstå besværlige fejlmeddelelser. Se i øvrigt manualen kap. X, afsnittet Datospærring.
  • Er der mulighed for at udskrive FI-kort til debitorer tilmeldt PBS?
   --> Ja, disse kan udskrives fra Elevkartoteket – Elever. Her udvælges den gruppe, som skal have FI-kort (en hel klasse/ én elev). Når gruppen er udvalgt, vælges Rapport – FI-kort (Udvalgt gruppe). Se i øvrigt manualen kap. XI, afsnit C.
 • Standpunkt

  • Hvad betyder T og F på Karakterprotokollen?
   --> Det er en vurdering af arbejdsindsatsen. T = tilfredsstillende og F = forbedring ønskes. Afkrydsninger i disse felter kan ikke foretages fra programmet, men må påføres manuelt efter udskriften.
 • Kontakt

  • Kan der udskrives labels til de bedsteforældre, som er oprettet som kontaktpersoner?
   --> Ja, der kan udskrives labels til alle kontaktpersoner på en gang eller til hver kontaktpersonstype for sig. Se i øvrigt manualen kap V, Afsnittet Kontakter.