DSA-Ventelisten

Et internetbaseret ventelistesystem.

 

 • Via et link på skolens hjemmeside vil forældre kunne foretage onlinetilmelding af deres barn på skolens venteliste.

 

 • Ved tilmeldingen betaler forældrene et ventelistegebyr (via visa/dankort). Når betalingen er gennemført er barnet optaget på skolens venteliste og synlig for ansatte i administrationen. Nemt og enkelt. Størrelsen af ventelistegebyret bestemmes af den enkelte skole.

 

 • Alle i skolens administration vil kunne se hvem, der er på venteliste til hvilket klassetrin og hvornår.

 

 • Til voksne, der har oprettet deres børn på ventelisten, vil man efter behov kunne udsende mails. Dette kan være:
  • Mails, hvor man beder dem bekræfte, at de fortsat ønsker at være på ventelisten,
  • Mails, hvor man indkalder til samtale i forbindelse med optagelse på skolen,
  • Etc., etc.
 • Elever, der fra ventelisten skal optages på skolen, kan overføres til skolens nuværende DSA-Elevsystem – helt automatisk! 

 

Dette betyder, at man i administrationen fremadrettet bliver helt fri for at indtaste elever!

 • Alt i alt vil systemet give store tidsmæssige besparelser i administrationen. Systemet vil give alle i administrationen et godt overblik over elever på ventelisten.

 

 • Systemet vil kunne bruges:
  • Ved tilmelding på ventelisten
  • Ved evt. optagelsessamtaler o.lign.
  • Ved automatisk oprettelse i skolens nuværende DSA-Elevsystem

 

Vil du høre mere om systemet, kan du sende en mail til dsd@skoledata.dk 

 


Systemkrav

 • PC med adgang til internettet.