DSA-Standpunkt

Dette program er et tillægsmodul til DSA-Karaktersystem. Programmet giver mulighed for indtastning af standpunktskarakterer/ terminskarakterer for elever på 8.-10. klassetrin.

Man kan frit vælge, om der ønskes 2 eller 3 standpunktskarakterer pr. elev i løbet af skoleåret. Den sidste standpunktskarakter, der gives, overføres automatisk til afgangsbeviset.

Med tillægsmodulet er der mulighed for at indberette karakterer til optagelse.dk via en fil.

Med tillægsmodulet er der mulighed for sammen med DSA-Karakternet at importere standpunktskarakterer fra karakternet.

Alle de indtastede standpunktskarakterer for en elev kan efterfølgende udskrives på en karakterprotokol, som både kan benyttes til intern brug og som standpunktsmeddelelse til hjemmet. Nederst på karakterprotokollen er angivet en række ikke-prøveforberedende fag. Denne liste kan ændres af brugeren efter behov.

Der kræves ikke fortrykte blanketter til karakterprotokoludskriften, da systemet selv printer skemaet.

 


Systemkrav