DSA-Løn "Fordele ved at vælge DSA-Løn"

DSA-Løn indeholder de forskellige overenskomstbestemte løndele. Vi vedligeholder disse overenskomstbestemte løndele.

I kan til enhver tid oprette egne lokalt aftalte eller fælles løndele der kan være tidsafhængige, lønreguleringsfaktorafhængige og beskæftigelsesgradsafhængige.

Løndele, der er afhængige af lønreguleringsfaktoren reguleres automatisk.

På baggrund af lønreguleringsfaktoren er der også automatisk styring af grundlønninger (basisløn, skalatrinsløn, fast månedsløn mv.), der anvender lønreguleringsfaktoren. Via disse automatiserede forhold skal du ikke længere bruge tid eller tænke over hvad og hvornår.

I kan anvende tiden som faktor til at bestemme, hvornår givne forhold skal gælde fra og til for ansatte og for løndele. Tidsstyringen virker både frem og tilbage i tiden! Der kan til enhver tid genberegnes på løn, der er kørt i DSA-Løn.

Ansatte oprettes ud fra skabeloner. Dette betyder eksempelvis, at når en lærer skal oprettes, vælges en skabelon for lærer, som indeholder de løndele, der henhører under en læreransættelse. Der indtastes blot persondata (navn, cpr, adresse mv.), anciennitet, beskæftigelsesgrad og undervisningstimer. Efter blot få sekunder kan der ses en lønseddel.

På baggrund af anciennitet er der automatisk anciennitetsstigning (eks. lærere stiger hvert 4. år).

Medarbejdere med flere ansættelser får én samlet lønseddel. På lønsedlen er det tydeligt udspecificeret pr. ansættelse, hvilke løndele inkl. evt. pensioner, der hører til de enkelte ansættelser.

Lønsedlerne er designet så den enkelte medarbejder får fuld information om de enkelte løndele på lønsedlen.

Ofte ligger der en beregning til grund for de enkelte løndele på en lønseddel. Hvordan er skatten, AM-bidraget, pensionen, feriepenge mv. beregnet? Alle disse spørgsmål giver DSA-Lønberegning som noget helt unikt en forklaring på. Samtlige løndele på lønsedlen kan forklares af programmet. Ved blot at klikke på de enkelte beløb fremkommer der forklaring til, hvordan beløbet er udregnet. Dette er en stor hjælp til sekretæren/lønbogholderen.

Lønsedler kan udskrives, sendes via mail eller sendes via e-Boks.

Nets-filen dannes med UVdata som dataleverandør. Dette er en billigere løsning end hvis skolen selv har en aftale med Nets.

Bogføring af lønninger er den mest komplekse og tidskrævende bogføringsopgave på skolen. DSA-Lønberegning er fuldt integreret med vores egne bogføringsprogrammer ”UVskole” samt ”DSA-Finans”. Det betyder, at der efter hver lønkørsel automatisk kan overføres lønposteringer til DSA-Finans.

Der kan dannes en lønoversigt til bogføring (kan dannes i formaterne PDF og CSV (excel)), så disse data kan bruges til indtastning i et andet bogføringsprogram end DSA-Finans og UVskole.

Månedslønnede medarbejdere skal i forbindelse med ferieafholdelse have beregnet ferieløn i forhold til den beskæftigelsesgrad medarbejderen har haft i ferieoptjeningsåret. Ansatte, der har haft varierende beskæftigelsesgrad i optjeningsåret skal have ferieløn svarende til den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret. Ansatte, der ikke har været ansat i hele optjeningsåret skal have reduceret ferielønnen. Alle disse beregninger foretages automatisk i DSA-Løn på baggrund af indmeldte ferieperioder.

Der kan dannes en totalliste over skolens feriepengeforpligtelse (feriedage og særlige feriedage) - både oplysning om antal dage og beløb/forpligtelse.