DSA-Løn/Kommunikation

DSA-Løn/Komm. er et integreret tillægsmodul til DSA-Lønberegning.

 

Funktionalitet: 

Med DSA-Løn/komm. automatiseres alle former for betalinger som skolen udfører i forbindelse med lønkørsler. Det vil bl.a. sige overførsel af nettolønninger til de ansatte, betaling af skat, am-bidrag, pensioner, ATP, feriepenge mv. Selve overførslerne foretages via PBS´s OverførselsService.

 

Med DSA-Løn/Komm. er det også muligt at danne lønsedler som pdf-filer og sende dem automatisk pr. email til de ansatte. Programmet styrer automatisk hvem, der skal have lønsedler pr. email og hvem, der skal have papirbaserede lønsedler.

 

Med DSA-Løn/Komm. bliver man fri for at bruge bankprogram og en masse hjemmesider for at overføre løn, skat, pensioner, pensionsoplysninger mv. Programmet vil månedlig give store tidsmæssige besparelser og give en langt større sikkerhed for, at alt bliver overført og betalt korrekt. 

 

OverførselsService

Skoler, der ønsker at anvende DSA-Løn/Komm., skal først have oprettet aftaler med PBS og skolens pengeinstitut. Aftalerne oprettes ved at udfylde nogle blanketter (OS02 og DL01). Dansk Skoledata er behjælpelig med alle faser i forbindelse med igangsætning af DSA-Løn/Komm. Herved sikres, at starten med programmet forløber uden proceduremæssige problemer. Ønsker man mere information om OverførselsService kan du trykke på ordet OverførselsService

 

Funktionalitet i DSA-Løn/Kommunikation februar 2012:

 • DSA-Løn/Komm. kan danne lønsedler som pdf-filer og sende dem automatisk pr. mail til de ansatte. Programmet styrer automatisk hvem, der skal have lønsedler pr. mail og hvem, der skal have papirbaserede lønsedler.
 • DSA-Løn/Komm. kan overføre nettolønninger til ansatte.
 • DSA-Løn/Komm. kan indberette og overføre skat og am-bidrag til SKAT.
 • DSA-Løn/Komm. kan indberette pensionsoplysninger og betale pensioner til Lærernes Pension.
 • DSA-Løn/Komm. kan indberette pensionsoplysninger og betale pensioner til PBU.
 • DSA-Løn/Komm. kan indberette pensionsoplysninger og betale pensioner til Pension Danmark.
 • DSA-Løn/Komm. kan indberette pensionsoplysninger og betale pensioner til Efterlønskassen.
 • DSA-Løn/Komm. kan indberette pensionsoplysninger og betale pensioner til Danica.
 • DSA-Løn/Komm. kan indberette pensionsoplysninger og betale pensioner til PFA.
 • DSA-Løn/Komm. kan indberette pensionsoplysninger og betale pensioner til PKA.
 • DSA-Løn/Komm. kan indberette pensionsoplysninger og betale pensioner til Industriens Pension.
 • DSA-Løn/Komm. kan indberette pensionsoplysninger og betale pensioner til Sampension.
 • DSA-Løn/Komm. kan indberette pensionsoplysninger og betale pensioner til PenSam.
 • DSA-Løn/Komm. kan betale pensioner til Pensionskassen af 1925.
 • DSA-Løn/Komm. kan betale pensioner til private pensioner.
 • DSA-Løn/Komm. kan betale pensioner til Top Danmark.
 • DSA-Løn/Komm. kan betale pensioner til Magistrenes Pension (MP).
 • DSA-Løn/Komm. kan betale pensioner til Skolepension.
 • DSA-Løn/Komm. kan betale gruppelivspræmie til Forenede Gruppeliv (aftalenr. 85034).
 • DSA-Løn/Komm. kan betale gruppelivspræmie til Forenede Gruppeliv (aftalenr. 26001).
 • DSA-Løn/Komm. kan betale gruppelivspræmie til Top Danmark (forsikringsnr. 7577 542 028).

 

Til højre for nærværende beskrivelse findes miniature skærmbilleder og udskrifter fra programmodulet. Ved at klikke på disse miniaturebilleder og udskrifter vises de i "fuld størrelse". Efter du har set billeder og udskrifter i fuld størrelse, kan du vende tilbage til nærværende beskrivelse ved bl.a. at trykke på knappen i Explorers værktøjslinie. 

Enkelte billeder kan der være behov for at forstørre. Via knappen  kan disse billeder vises i fuld størrelse.


Systemkrav