DSA-Løn/DK-stat (statistikmodul til Danmarks Statistik o.m.a)

DSA-Løn/DK-stat er et tillægsmodul til DSA-Lønberegning. 

Med DSA-Løn/DK-stat kan man foretage indberetning til Danmarks Statistik af:

 

  • Årlig lønstatistik (strukturstatistik)
  • Kvartalsvis lønstatistik (konjunkturstatistik)
  • Fraværsstatistik

 

Som arbejdsgiver skal man som minimum indberette den årlige lønstatistik. Her udover kan Danmarks Statistik bede arbejdsgivere om at foretage indberetning af den kvartalsvise lønstatistik og evt. fraværsstatistik.

Med DSA-Løn/DK-stat er man sikret, at uanset hvad man skal indberette til Danmarks Statistik, så vil det kunne gøres enkelt og automatisk! 

Med DSA-Løn/DK-stat kan der spares mange timer årligt i forhold til de påtvungne opgaver til Danmarks Statistik.

 

Udover funktionerne beskrevet ovenfor kan DSA-Løn/DK-stat også bruges internt i forhold til:

  • Sygestatistik
  • Omsorgsdage
  • o.m.a.

Systemkrav