DSA-Kreditorsystem

DSA-Kreditorsystem er et tillægsmodul, der er fuldt integreret med DSA-Finans. Der kan i systemet oprettes et ubegrænset antal kreditorer bl.a. med oplysninger om kreditorernes adresser, betalingsbetingelser, saldi og individuelle noter. Det er også muligt at påføre en automatisk modposteringskonto på kreditor.

Skoleleder/administrator har mulighed for at godkende betalingerne, således at det kun er godkendte fakturaer, der bliver betalt i banken. På baggrund af denne godkendelsesprocedure samt betalingsbetingelser kan programmet danne et automatisk forslag til betalinger. Der vil dog være mulighed for at ændre i betalingsforslaget. Herefter kan man acceptere betalingskladden, og posteringerne vil blive bogført direkte i DSA-Finans samt ajourført på kreditorkonti.

I kreditorsystemet gives mulighed for en lang række udskrifter f.eks. Kontoudtog, Rapport over godkendte/ikke godkendte fakturaer, Betalingsoversigt og Forfaldne saldi.


Systemkrav