DSA-Kontaktperson

Med dette tillægsmodul til DSA-Elevkartotek, er der mulighed for at knytte forskellige kontaktpersoner til hver enkelt elev. På disse kontaktpersoner kan der indtastes oplysninger om navn, adresse, tlf.nr. og cpr.nr.

Endvidere kan kontaktpersonerne inddeles i forskellige grupper efter kontaktpersonstyper. Skolen kan selv bestemme, hvilke kontaktpersonstyper der skal oprettes. F.eks.

  • forældre med adresse forskellig fra elevens folkeregisteradresse,
  • bedsteforældre,
  • læger,
  • tandlæger,
  • forældre med erhverv, som skolen kan have brug for at kontakte ved eksempelvis istandsættelse/tilbygning m.v. (murere, tømrere, malere, arkitekter, rådgivere o.l.)
  • etc.

Der kan gennem elevsøgningen foretages søgning på de indtastede oplysninger om kontaktpersoner.

Modulet giver udskriftsmuligheder, hvor kontaktpersoner kan medtages på adresselister og labels samt på elevens stamkort.

 


Systemkrav