DSA-Karakternet

Dette program er et tillægsmodul til DSA-Karaktersystem og DSA-Standpunkt

Tillægsmodulet består af en import- og eksportfunktion i forhold til Karakternet:

Importfunktion:

Med tillægsmodulet er der - på meget enkel vis - mulighed for at importere standpunktskarakterer og karakterer for obligatoriske opgaver, selvvalgte opgaver for elever i afgangsklasserne fra Karakternet

Der kan importeres op til 3 standpunktskarakterer pr. skoleår. De importerede standpunktskarakterer kan efterfølgende anvendes bl.a. i forhold til:

  • Karakteroplysninger til optagelse.dk
  • Standpunktskarakterer til elevernes afgangsbeviser

Med modulet og Karakternet får man store tidsmæssige besparelser, idet man på skolens kontor nu kun behøver at indtaste elevernes prøvekarakterer for at kunne danne afgangsbeviser og filindberette elevernes karakterer til Undervisningsministeriet.

Eksportfunktion:

Med tillægsmodulet er der - på meget enkel vis - mulighed for at eksportere elevoplysninger til Karakternet. Dette betyder, at elevoplysninger kun skal vedligeholdes et sted, nemlig DSA-Elevsystemet. Eksport af elevoplysninger kan udføres hurtigt og når som helst efter behov.


Systemkrav