DSA-Finans

Dette program er et finansbogholderi, der er fuldt integreret med DSA-Elevbogholderi og SK-Løn. Der kan i systemet oprettes et ubegrænset antal konti, og kontoplanen kan automatisk overføres til kommende regnskabsår. Gruppesammentællinger kan oprettes efter behov i flere niveauer. På hver konto kan der indlægges enten årsbudget eller budgettal for en given periode - op til 12 perioder pr. år.

I posteringsmiljøet er mange funktioner automatiseret. Der er mulighed for oprettelse af et ubegrænset antal automatiske modposteringskonti, oprettelse af faste bilagstekster, aktivering af gentagefunktioner ved indtastning af posteringer samt import af posteringslinier dannet i DSA-Elevbogholderi og SK-Løn. Der kan posteres i flere finansår samtidig.

Fra systemet kan der udskrives posteringslister, bogføringskladder, kontospecificationer, gruppebalancer m.v. Desuden er der mulighed for fra programmet at danne en komma-separeret ascii-fil til import af data i andre finansprogrammer - eksempelvis hos skolens revisor.

I forbindelse med start af et nyt regnskabsår er der mulighed for automatisk overførsel af såvel kontoplan som midlertidige åbningssaldi. Når det gamle regnskabsår senere bliver årsafsluttet, kan systemet automatisk ajourføre de midlertidige åbningssaldi, så det bliver til endelige åbningssaldi.


Anbefalet systemkrav

  • Intel Pentium IV
  • 256 Mb RAM
  • Windows 2000 Proff. Windows XP Proff., Windows Vista, Windows 7
  • 50 Mbyte disk til programmer
  • 1 Gbyte til data
  • Ved flerbrugere / netværk:
    • Dedikeret server med Windows 2003
    • 1 Gbit net