DSA-Elevbogholderi

Dette modul er rettet mod De frie og private Skoler samt Efterskoler til administration af indbetalinger fra forældre, kommuner og eksterne debitorer. Der er kartoteker til debitorer, konti, aftaler og posteringer.

Programmet gør brug af et unikt aftalebegreb: Aftaler kan oprettes individuelt på relevante emner (skolepenge, SFO, lejrskole, lommepenge, mælk, buskort m.v.). Disse aftaler tildeles de enkelte elever, hvorved beregning af den samlede opkrævning foretages automatisk. Der er fuld integration med DSA-Finans, så bogføringer foretaget i DSA-Elevbogholderi automatisk overføres til DSA-Finans.

Som standard foregår opkrævninger via FI-kort. Når disse indbetalinger senere skal krediteres i systemet, danner programmet selv posteringslinien på baggrund af FI-nummeret. Via tillægsmodulet DSA-Betalingssystem kan opkrævninger også ske gennem BetalingsService (PBS).

DSA-Elevbogholderi giver bl.a. mulighed for udskrift af opkrævningslister, fakturaer, kontoudtog, posteringslister, restancelister samt adresselabels.


Systemkrav

Tillægsmoduler