DSA-Betalingssystem


Dette tillægsmodul til DSA-Elevbogholderi giver mulighed for at foretage opkrævninger af skole-penge m.v. via pengeinstitutternes BetalingsService.

De af skolens debitorer som ønsker at betale via BetalingsService tilmelder sig ordningen i deres eget pengeinstitut. Herefter bliver de automatisk tilmeldt i DSA-Betalingssystem. Fra systemet dannes en gang om måneden en fil med oplysninger om, hvilke opkrævninger der skal foretages den kommende måned. Filen sendes via modem til PBS. Senere modtages en fil fra PBS, som indeholder oplysninger om, hvilke indbetalinger der er modtaget. Alle indbetalingerne krediteres automatisk på de respektive debitorer.

Der kan fra systemet dannes diverse udskrifter, som dokumenterer de afsendte og modtagne filers indhold.

DSA-Betalingssystem sikrer betalinger til tiden, er let at anvende og meget tidsbesparende, da alt foregår automatisk.

 


Systemkrav