DSA-Afdeling

Modulet giver mulighed for, at man i samme elevdatabase kan have op til 4 forskellige skoletyper (afdelinger):

 1. Børnehave herunder tidlig skolestart
 2. Grundskole
 3. Efterskole
 4. Gymnasium

Tilbyder man tidlig skolestart til børn, der skal begynde i skolens børnehaveklasse, kan disse nemt oprettes i aktiv klasse(r), og herved kan man nemt danne opkrævninger for disse børn, uden at det får indflydelse på børnenes senere historik i grundskolen. Anvendes DSA-Tilbagemelding vil børnene i tidlig skolestart heller ikke blive indberettet, før de er begyndt i skolens børnehaveklasse(r). 

Skoler, der har en børnehave, kan have børnehavebørnene integreret med skolens øvrige elever. 

Her udover giver modulet mulighed for, at

 • indberette elever til tilbagemelding.dk fordelt på skoletyperne Grundskole og Efterskole.
 • Danne skema A og C udelukkende for elever i grundskolen.
 • Foretage efterskolespecifikke indberetninger og udskrifter udelukkende for elever i efterskolen.
 • Indberette karakterer til undervisningsministeriet udelukkende for elever i grund- og efterskolen.
 • Udskrive prøveprotokoller og karakterprotokoller med skolekode for elever i grundskolen og efterskolen.
 • Danne fil til Uni-Login udelukkende for elever i grund- og efterskolen.
 • Danne fil til optagelse.dk udelukkende for elever i grund- og efterskolen.
 • Danne elevoplysninger (fil) til Danmarks Statistik udelukkende for elever i grund- og efterskolen.

Systemkrav