Barsel DK samt kontrol af feriepenge og ATP i DSA-Løn (12/12-17)

Af kp

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

Feriepenge (ansatte med løbende afregning)

2.      ATP bidrag

3.     og evt. barselsbidrag (barsel.dk) 

Udskrifterne dannes under:

 

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution (børnehave og/eller vuggestue) under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).

Orientering vedr. juleferien 2017 (29/11-17)

Af kp

Vi holder juleferie fra og med onsdag den 27. december 2017 til og med fredag den 29. december 2017 (fredag den 22. december kan vi træffes pr. mail eller telefon indtil kl. 14).

 

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

 

Der vil i perioden være mulighed for at sende mail til os på support@uvdata.dk. Indkomne mails vil tidligst blive besvaret tirsdag den 2. januar 2018.

 

Vi opfordrer til, at I sørger for at afslutte lønnen for december måned (bagud lønnede) hhv. januar måned (forud lønnede) inden den 21. december 2017.

 

Vi træffes igen tirsdag den 2. januar 2018

 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Barsel DK samt kontrol af feriepenge og ATP i DSA-Løn (13/09-17)

Af kp

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

Feriepenge (ansatte med løbende afregning)

2.      ATP bidrag

3.     og evt. barselsbidrag (barsel.dk) 

Udskrifterne dannes under:

 

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution (børnehave og/eller vuggestue) under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).

Lukket for support den 11. september 2017 (31/08-17)

Af kp

Vi har lukket for support den 11. september 2017 pga. internt kursus.

 

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

 

Der vil i perioden være mulighed for at sende mails til os på support@uvdata.dk.

 

Vi træffes igen tirsdag den 12. september 2017. 

Barsel DK samt kontrol af feriepenge og ATP i DSA-Løn (13/06-17)

Af kp

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

Feriepenge (ansatte med løbende afregning)

2.      ATP bidrag

3.     og evt. barselsbidrag (barsel.dk) 

Udskrifterne dannes under:

 

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution (børnehave og/eller vuggestue) under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).

Lønkørsler omkring sommerferien - beskæftigelsesgrad, undervisningstillæg, ferieperioder, fratrædelser mv. (02/06-17)

Af kp

I forbindelse med skoleårets afslutning skal der indmeldes ferieperioder og eventuelle fratrædelser. Derudover skal endelig beskæftigelsesgrad, undervisningstimer (undervisningstillæg) mv. opgøres.

Vedhæftet finder I vejledninger som beskriver, hvordan ovenstående håndteres i DSA-Løn:

·         Lønkørsler omkring sommerferien ”Beskæftigelsesgrad, Undervisningstillæg mv.”.

·         Lønkørsler omkring sommerferien ”Ferieperioder og fratrædelse”.

·         Lønsedler i ferieperioder.

Vi opfordrer brugere af DSA-Løn til at læse vejledningerne inden I begynder at indtaste ferieperioder, ny beskæftigelsesgrad, ændrede undervisningstimer, overtid mv.

Såfremt I ønsker længerevarende hjælp til ovenstående bedes I kontakte os pr. mail for at aftale tidspunkt. BEMÆRK support udover ca. 15 minutter betragtes som konsulentbistand (faktura sendes).

Spørgsmål til vejledningerne mv. kan sendes pr. mail til support@uvdata.dk.top.gif

Lønkørsler omkring sommerferien_beskæftigelsesgrad undervisningstillæg mv.pdf

Lønkørsler omkring sommerferien_ferieperioder og fratrædelse.pdf

Lønsedler i ferieperioder.pdf

Vedr. Kr. Himmelfartsferien og Sommerferien 2017 (09/05-17)

Af kp

Fredag den 26. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) holder kontoret lukket.

Der vil ikke være mulighed for at få support denne dag.

 

Vi holder sommerferie fra og med mandag den 10. juli 2016 til og med fredag den 28. juli 2017 (uge 28, 29 og 30).

 

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

Der vil i perioden være mulighed for at sende mail til os på support@uvdata.dk. Indkomne mails vil tidligst blive besvaret mandag den 31. juli 2017 (mandag i uge 31).

 

Vi opfordrer til, at I sørger for at afslutte lønnen for juli måned (bagud lønnede) hhv. august måned (forud lønnede) INDEN den 7. juli 2017.

Ligeledes opfordrer vi til, at opkrævninger af skolepenge, SFO mv. for august bliver sendt til NETS INDEN den 7. juli 2017.

 

Vi træffes igen mandag den 31. juli 2017.

Fordelingssekretariatet (Eunomia) - vejledning "Ajourføring af Ansættelsesregisterets løndele 2017" (02/05-17)

Af kp

Nu er det igen tid til at ajourføre Ansættelsesregistrets løndele. Der er ingen ændringer i proceduren forhold til sidste år.

Vedhæftede vejledning beskriver grundigt, hvordan programmet skal betjenes i forhold dannelse af filen med ansattes løndele til brug i Ansættelsesregisteret. Vi har samtidig vedhæftet Fordelingssekretariatets vejledning.

Ansættelsesregistrets_2017.pdf 

Vejledning om ajourføring af Ansættelsesregistret 30-04-17.pdf 

BEMÆRK: Funktionen har udelukkende relevans for skoler, der indrapporterer til Fordelingssekretariatet (Frie grundskoler, gymnasieskoler med grundskoleafdeling o. lign.). Funktionen har således IKKE relevans for efterskoler o.lign.

Bemærk: Inden filen indlæses i Ansættelsesregisteret, skal man forinden have ajourført de ansattes basisoplysninger i Ansættelsesregisteret. Er der blot den mindste mangel m.h.t. basisoplysninger på de ansatte, vil filen blive afvist!

Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt – følg den punkt for punkt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. e-mail (support@uvdata.dk). 

Frist for indberetning er 15. maj 2017.

Åbningstider omkring påsken 2017 (23/03-17)

Af kp

Hverdagene (mandag den 10. april, tirsdag den 11. april og onsdag den 12. april) før Skærtorsdag holder kontoret lukket. Vi ønsker alle en god påske.

Mails vedr. support sendes til support@uvdata.dk. Mails vedr. support indsendt i hverdagene 10. til 12. april kan først forventes besvaret efter påske.

Vigtigt for alle brugere af DSA-Elev (16/03-17)

Af kp

Vi var desværre nødsaget til at aflyse vores kursus i DSA-Elev i november/december, men er nu klar til at afholde nye kurser i april i DSA-Elev. Der er her i foråret kun valgt et kursussted (Hornstrup Kursuscenter Vejle) Det er derfor vigtigt at oplyse, at først til mølle-princippet er gældende da deltagerantallet er begrænset.
Kurserne er relevante for alle brugere af vore administrative programmer. Grundet bl.a. love og cirkulærer ændrer programmerne sig hele tiden. Der er derfor behov for at alle, der anvender vore administrative programmer, holder sig ajour med programmernes funktioner og muligheder. Kurserne giver brugerne denne mulighed. Du kan læse mere om kurserne på følgende links:

Kursusbeskrivelse DSA-Elevsystem I+II 2017.pdf 

Kursustilmelding 2017.pdf 

Kursustilmelding 2017.doc