Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (19/06-13)

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af

 1. Feriepenge (ansatte med løbende afregning) (feriekonto) 
 2. ATP bidrag
 3. og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

 

Som tidligere omtalt skal der ikke længere indberettes direkte til Feriekonto. Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto.

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende via barsel.dk / arbejdsgiver.net kan overføres. Bemærk kun skoler med børnehaver under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk.

Ny version af DSA-Løn (16/06-13)

Seneste version af DSA-Løn indeholder bl.a. følgende nyheder:

 • Ved dannelse af fil til Fordelingssekretariatet sorteres de ansatte efter fornavn (sådan som de er sorteret i Eunomia). Dette betyder, at overførslen af data til Eunomia lettes betydeligt.
 • Ved dannelse af fil til Fordelingssekretariatet dannes nu sum af centralt- og lokalt aftalte tillæg pr. ansat.
 • Ved dannelse af fil til Fordelingssekretariatet dannes nu sum af centralt- og lokalt aftalte tillæg for alle ansatte.
 • Ved dannelse af fil til Fordelingssekretariatet dannes nu sum af pensionsbidrag for alle ansatte.

Har man allerede dannet en fil til Fordelingssekretariatet, kan det anbefales at danne filen igen. Filen kan nu bruges som kontrol og afstemning i forbindelse med revisorerklæringen.

 • Der er gjort delvist klar til ændringerne pr. 1. august 2013 i forbindelse med den nye overenskomst for lærerne og børnehaveklasselærerne. Vi anbefaler, at man i denne sammenhæng ikke foretager sig noget i DSA-Løn, indtil vi har udgivet vejledning hertil. 
 • Der er gjort klar til ændringerne pr. 1. april 2013 i forbindelse med den nye overenskomst mellem HK-privat og Lilleskolerne. Vi anbefaler, at man i denne sammenhæng ikke foretager sig noget i DSA-Løn, indtil vi har udgivet vejledning hertil.

Ansættelsesregisteret: Vejledning til DSA-Løn (06/06-13)

Med seneste version af DSA-Løn er det nu muligt at danne en udskrift over ansattes løndele, der skal indberettes til ajourføring i Ansættelsesregisteret.

Vi har lavet en vejledning, der grundigt beskriver, hvordan programmet skal betjenes i forhold dannelse af udskriften til brug i Ansættelsesregisteret.

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: Ansættelsesregisteret.

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen og herefter på , og .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk).

Ajourføring af Ansættelsesregisterets løndele (03/06-13)

Det bliver nemmere og nemmere for brugere af DSA-Løn: 

Med næste version af DSA-Løn bliver det muligt at danne en udskrift over ansattes løndele, der skal indberettes til ajourføring i Ansættelsesregisteret. Udskriften bliver dannet i den rækkefølge, som løndelene skal indtastes efter i Ansættelsesregisteret. Fra udskriften (csv-format) vil man direkte kunne kopiere og indsætte oplysningerne i Ansættelsesregisterets felter. Det bliver da dejligt nemt!

Vi håber, at ovenstående vil blive positivt modtaget af brugere af DSA-Løn.

Vi forventer at næste version af DSA-Løn bliver udsendt i slutningen af næste uge 23

Vi håber at Fordelingssekretariatet til næste år vil være i stand til at modtage oplysningerne elektronisk ved en filindberetning. Bliver det tilfældet, vil man så via DSA-Løn kunne sende oplysningerne elektronisk.

Det kan ikke gøres nemmere - Lønkørsler og ferieperioder (01/06-13)

DSA-Løn er det mest avancerede & smidige lønsystem. Dette gælder også i forhold til ansattes løn i ferieperioder. Som princip skal man intet udregne i ferieperioder. Man skal blot oplyse DSA-Løn om, hvornår ansatte holder ferie og går på arbejde igen. Så klarer DSA-Løn resten! Dette gælder også for ansatte, der ikke har optjent ret til fuld løn under ferier. Udregninger vedr. deltidsbeskæftigedes ferieløn klarer programmet også automatisk.

I forbindelse med skoleårets afslutning skal de ansattes endelig beskæftigelsesgrad opgøres. Opgørelse for læreres undervisningstillæg for skoleåret skal ligeså opgøres. Med DSA-Løn er de heraf afledte udregninger af de ansattes evt. manglende løn- og pensioner en saga blot. DSA-Løn kan foretage disse udregninger helt automatisk. Nemmere kan det vist ikke være!

For brugere af DSA-Løn bliver der nu igen tid til at tænke på de kollegaer, der endnu ikke bruger DSA-Løn, men må sidde og foretage alle disse manuelle beregninger midt i den varme sommertid!

Hvordan man får DSA-Løn til foretage alle disse tidskrævende beregninger automatisk, kan brugere af DSA-Løn læse mere om i følgende vejledninger:

NB! Ferieperioden for lærere, børnehaveklasseledere og intervallønnede er, vist intet andet er aftalt i 2013, fra den 04-07-2013 til og med den 08-08-2013. D.v.s. at der under de ansattes status skal indskrives følgende:

Vi opfordrer brugere af DSA-Løn til at læse vejledningerne inden løn i ferieperioden skal afvikles.  Ønsker man hjælp til ovenstående, anbefaler vi, at man snarest pr. mail retter henvendelse til os, så vi kan lave aftaler herom. Spørgsmål til vejledningerne mv. sendes pr. mail til dsd@skoledata.dk)

Grundlovsdag (31/05-13)

Onsdag den den 5. juni - Grundlovsdag - holder kontoret lukket.

Der vil altså ikke være mulighed for at få support denne dag.

Vejledning til afgangsbeviser 2013 mv. (17/05-13)

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med dannelse af afgangsbeviser, indberetning af karakterdata til UNI-C Statistik & Ananlyse mv.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Vejledning afgangsbeviser 2013

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen .

Vælg nu knappen og til slut knappen .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk).

Nyheder i DSA-Løn (08/05-13)

Seneste version af DSA-Løn indeholder bl.a. følgende nyheder:

 • Anciennitet beregnes korrekt i forhold til gældende regler fra Moderniseringsstyrelsen.
  Herved bliver bl.a april 2013 anciennitetsgivende for ansatte, der har været omfattet af lockouten.
 • Anciennitet kan beregnes korrekt efter gældende regler for ansatte med lave beskæftigelsesgrader. 
  Der vil snarest blive udgivet en uddybende vejledning herom.
  NB! Rettelser foretages under de relevante ansættelser. Foretages rettelser bør der checkes for evt. korrektioner ved efterfølgende lønkørsel.
 • Eksport af personaleliste:
  Problem rettet med skiftende indrykning i Excel.
 • Rettelse for fejl, der kunne forekomme i særlige tilfælde ved udskrift af lønsedler:
  XX mangler start på ferieafviklingsperiode...

Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag (07/05-13)

Fredag den 10. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, holder kontoret lukket.

Der vil altså ikke være mulighed for at få support denne dag.

Lockout afsluttet: Vejledning til DSA-Løn (27/04-13)

I forbindelse med afslutning af lockouten udgiver vi hermed en vejledning til hjælp til brugere af DSA-Løn. Vejledningen beskriver forhold vedrørende dato for lockoutens ophør, anciennitetsforhold, anvendelse af skattekort, gruppeliv og evt. a conto udbetaling af løn. Det skal præciseres, at inden man følger vejledningen "Lockout afsluttet", skal man have fulgt vores vejledning, som vi udsendte den 15. april.

Som bruger af DSA-Løn kan man glæde sig over, at har man haft ansatte, der har været omfattet af lockouten, skal man på intet tidspunkt bruge andre hjælpemidler end DSA-Løn. DSA-Løn klarer alt. Så ingen regneark eller andre hjælpemidler er nødvendige. 

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: Vejledning lockout afsluttet.

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen og herefter på og

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Spørgsmål til vejledningen kan rettes til os pr. mail ( dsd@skoledata.dk).