Indberetninger 5. september 2013 (02/09-13)

Undervisningsministeriet har udgivet en vejledning om indberetning af elever på De Frie Skoler pr. 5. september 2013. Vejledningen samt information om tidsfrister mv. findes under følgende link:

http://uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Tilskud-til-frie-grundskoler 

Brugere af DSA-Elevsystemet kan fra DSA-Elevsystemet danne en fil, der kan bruges i forbindelse med indberetningen. Vejledning til brug i DSA-Elevsystemet har været tilgængelig på vores hjemmeside siden 5. august (se nyhed nedenfor).

Vejledning til elektronisk indberetning 5. september (05/08-13)

Til brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med den elektroniske indberetning pr. 5. september for De Frie Skoler.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Indberetning 5. september 2013

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen .

Vælg nu knappen og til slut knappen .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk).

Kurser i efteråret (02/08-13)

Dansk Skoledata afholder i efteråret en række spændende kurser for alle brugere af vore administrative systemer. Du kan læse mere om kurserne på følgende links:

Kursusbeskrivelse - DSA-Elevsystemet.

Kursusbeskrivelse - DSA-Lønsystemet.

Tilmelding til kurserne foretages ved at udfylde tilmeldingsblanketten, der kan hentes på følgende link:

Tilmeldingsblanket.

Tilmelding sendes til dsd@skoledata.dk .

Åbningstider i uge 27 (30/06-13)

I uge 27 vil vi have følgende åbnings-/lukketider:

Vi holder åben fra kl. 08.30 til kl. 12.30 og igen fra 14.00 til kl. 17.00.

Generelt opfordrer vi til, at skolerne i forbindelse med support sender en mail eller en Supportformular. Det er langt hurtigere og mindre frustrerende! Mails vedr. support følger vi op på lige så hurtigt, som hvis man ringer. Når vi modtager mails vedr. support kan vi på forhånd se, hvad supporten omhandler, og vi kan derfor sørge for, at skolen bliver ringet op af en person, der kan svare på spørgsmålet. Denne mulighed er naturligvis ikke til stede ved en opringning!

Vi checker vore mails næsten døgnet rundt. Står man med et meget akut problem uden for vore almindelige åbningstider, kan man forvente at få kontakt med os via en mail. Dette er naturligvis ikke muligt via en telefon med telefonsvarer uden for vore åbningstider!

Mails og supportformularer kan sendes døgnet rundt!!

Mails vedr. support sendes til dsd@skoledata.dk 

Supportformularer kan dannes ved at klikke på følgende ord: Supportformular.

Efterskoler: Indberetning af elevstøtte (28/06-13)

Vi vil hermed gøre efterskolerne opmærksomme på, at indberetning af elevstøtte til Undervisningsministeriet for 2. kvartal 2013 skal sendes senest mandag den 15. juli 2013.

Selve dannelsen af indberetningen udføres i DSA-Elev. Via programmet får man dannet en fil, der efterfølgende kan sendes via Undervisningsministeriets indberetningsportal. Filen, der skal indsendes, dannes under Elevkartoteket -> Udskrifter -> Efterskoler -> Indberetning af elevstøtte. Vi vil anbefale, at man under dannelsen skriver filens navn og placering ned. Disse oplysninger skal bruges under Undervisningsministeriets indberetningsportal. Vi vil også anbefale, at man udskriver kontrollisten fra DSA-Elev-programmet. Denne kan være nyttig i forhold til bl.a. egen kontrol og revisionen.

M.h.t. betjening af Undervisningsministeriets indberetningsportal henvises til deres vejledning.

Vedr. sommerferien 2013 (28/06-13)

Vi holder sommerferie fra og med mandag den 8. juli - til og med onsdag den 7. august.

Der vil i hele sommerferieperioden være mulighed for at maile til os på dsd@skoledata.dk. Mails i sommerferieperioden vil blive besvaret, når vi har mulighed for det. Besvarelser på mails vil blive foretaget skriftligt eller telefonisk efter behov.

Vi træffes igen på telefonerne - friske og veloplagte - torsdag den 8. august 2013.

Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider (27/06-13)

Skolerne har i medfør lov om gennemsigtighed og åbenhed pligt til at offentliggøre bl.a. karaktergivningen på deres hjemmeside. Skolerne skal sørge for, at disse oplysninger er aktuelle. Dette betyder, at man efter prøveterminens afslutning (ult. juni) skal have oplysningerne ført ajour på hjemmesiden!

Brugere af DSA-Karaktersystemet kan i år ligesom tidligere år danne alle de fornødne oplysninger, der skal bruges til hjemmesiden. Proceduren i år er den samme som tidligere. Ønsker man en betjeningsvejledning hertil, henviser vi til Vejledning afgangsbeviser 2013. Oplysningerne bliver dannet automatisk i en fil, der kan anvendes direkte af skolens webmaster. Nemmere kan det vist ikke være!

Data fra central server (UNI-Login) omkring skoleårsskift (26/06-13)

Omkring skoleårsskiftet kan der alle dage importeres data fra central server (UNI-Login) til eksempelvis SkoleIntra. Så længe DSA-Elev og SkoleIntra er i samme skoleår - 2012/2013 eller 2013/2014 - bør der ifølge SkoleIntra ikke opstå problemer ved overførsel af data fra DSA-Elev. Hvis man allerede nu har rullet op til nyt skoleår (2013/2014) i både DSA-Elev og SkoleIntra, kan man altså godt sende data fra DSA-Elev til UNI-Login. Man behøver altså ikke, som i andre administrative systemer, vente med at sende data til efter en given dato vedrørende skoleåret 2013/2014. På samme måde kan man fortsat sende data fra DSA-Elev til central server (UNI-Login) vedrørende indeværende skoleår (2012/2013), så længe DSA-Elev og SkoleIntra begge står i skoleåret 2012/2013. SkoleIntra har i år lavet en kontrol, der sikrer, at det slet ikke er muligt at importere data, hvis der er uoverensstemmelser mellem skoleåret i SkoleIntra og elevsystemet, som der modtages data fra.

Ny lønaftale for lærere og børnehaveklasseledere (23/06-13)

Med seneste version af DSA-Løn er alle forhold vedrørende lærernes- og børnehaveklasseledernes lønaftale gældende fra august 2013 nu implementeret i DSA-Løn.

DSA-Løn kan endog automatisk beregne det nye trin 4-tillæg for de ansatte, det er gældende for! Så ingen grund til regneark mv. DSA-Løn klarer alle forhold!

Vi har lavet en vejledning, der grundigt beskriver, hvordan den nye lønaftale er implementeret i DSA-Løn. Alle brugere af DSA-Løn anbefales snarest muligt at læse vejledningen og gøre som beskrevet heri. Bemærk at der er pensionsforhold i den nye lønaftale vedrørende trin 4-tillægget for ansatte med pension i P25 eller Efterlønskassen, der kan betyde, at der skal foretages nogle oprettelser, inden løn for august skal afsluttes!

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: OK AUGUST 2013.

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen og herefter på , og .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk).

Indsendelse af karakteroplysninger (21/06-13)

Vi skal hermed minde skolerne om, at indsendelse af karakteroplysninger til UNI-C Statistik & Analyse skal ske i perioden mandag den 3. juni 2013 til fredag den 5. juli 2013.

Med DSA-Karaktersystemet kan man automatisk få indsendt karakteroplysningerne. Nemmere kan det vist ikke være!

Proceduren omkring indsendelse af karakterdata til UNI-C Statistik & Analyse er beskrevet i betjeningsvejledningen Vejledning afgangsbeviser 2013.

Vejledning afgangsbeviser 2013 kan bl.a. hentes ved at trykke på efterfølgende tekst: Vejledning afgangsbeviser 2013.