Nye bidragssatser til Barsel.dk (25/11-13)

Fra 1. juli 2013 er der kommet nye og lavere bidragssatser til Barsel.dk for virksomheder, der er delvist omfattet af ordningen. Dette gælder for skoler, der har en børnehave under samme CVR.nr som skolen. De nye bidragssatser er opdateret i DSA-Løn med seneste version af programmet. Programmet vil ved næste lønkørsel automatisk foretage korrektioner af bidragssatserne med virkning fra 1. juli 2013.

Nye takster for kørselsgodtgørelse 2014 (24/11-13)

Fra 2014 kommer der nye (lavere) takster for kørselsgodtgørelse. De nye takster bliver automatisk opdateret i DSA-Løn med den version, der kan autoopdateres fra og med den 25/11-2013.

Dansk Skoledata fremtidssikres (20/11-13)

Vi har den glædelige nyhed at kunne meddele, at Dansk Skoledata fusionerer med UVdata A/S. 

Kontakt til Dansk Skoledata foregår fortsat via nuværende telefonnumre, mailadresser og hjemmeside. 

UVdata A/S er en innovativ virksomhed, der har fokus på børn- og ungeområdet. UVdata A/S er bl.a. ejet af ATP´s teknologifond Via Venture Partners. Pressemeddelelsen herom kan læses via linket nedenfor:

Pressemeddelelse.

Efterårsferien (07/10-13)

Vi skal hermed oplyse, at vi holder efterårsferie fra og med torsdag den 10. oktober til og med fredag den 18. oktober. I denne periode er vore telefoner lukket. Der vil i perioden være mulighed for at maile til os på dsd@skoledata.dk. Mails i perioden vil blive besvaret, når vi har mulighed for det. Vi ønsker alle vore kunder en god efterårsferie.

Efterskoler: Indberetning af elevstøtte (01/10-13)

Vi vil hermed gøre efterskolerne opmærksomme på, at indberetning af elevstøtte til Undervisningsministeriet for 3. kvartal 2013 skal sendes senest tirsdag den 15. oktober 2013.

Selve dannelsen af indberetningen udføres i DSA-Elev. Via programmet får man dannet en fil, der efterfølgende kan sendes via Undervisningsministeriets indberetningsportal. Filen, der skal indsendes, dannes under Elevkartoteket -> Udskrifter -> Efterskoler -> Indberetning af elevstøtte. Vi vil anbefale, at man under dannelsen skriver filens navn og placering ned. Disse oplysninger skal bruges under Undervisningsministeriets indberetningsportal. Vi vil også anbefale, at man udskriver kontrollisten fra DSA-Elev-programmet. Denne kan være nyttig i forhold til bl.a. egen kontrol og revisionen.

M.h.t. betjening af Undervisningsministeriets indberetningsportal henvises til deres vejledning.

Kontoret lukket 2. oktober (29/09-13)

Onsdag den 2. oktober har kontoret lukket. Det vil derfor ikke være muligt at kontakte os telefonisk denne dag.

Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (20/09-13)

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af

  1. Feriepenge (ansatte med løbende afregning) (feriekonto) 
  2. ATP bidrag
  3. og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

 

Som tidligere omtalt skal der ikke længere indberettes direkte til Feriekonto. Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto.

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende via barsel.dk / arbejdsgiver.net kan overføres. Bemærk kun skoler med børnehaver under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk.

Vejledning til blanket 85E (19/09-13)

Til brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med dannelse af side 1 til blanket 85E til Danmarks Statistik.

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: Vejledning.

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen og herefter på og

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk).

Vejledning til efterskoler (DSA-Elev) (04/09-13)

Til efterskole-brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med dannelse af fil til Undervisningsministeriets elevbase.

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: Vejledning.

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen og herefter på og .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk).

Elevindberetning til Danmarks Statistik (03/09-13)

Med DSA-Elevprogrammet kan man sende elevindberetningen direkte til Danmarks Statistik med alle de nødvendige oplysninger. 

Til brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med elevindberetningen til Danmarks Statistik. 

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: Vejledning.

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen og herefter på og

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk).